– Å drikke litt alkohol hver dag kan være en del av en sunn livsstil. Alkohol gjør mer godt for hjertet enn vondt når det drikkes i moderate mengder, sier Imre Janszky, professor i sosialmedisin ved NTNU på gemini.no.

Følg trd.by på Facebook

Ifølge Janszky spiller det ingen stor rolle om man drikker vin, sprit eller øl.

– Det er i hovedsak alkoholen som fører til mer av det gode kolesterolet. Men alkohol kan også føre til høyere blodtrykk. Det beste er derfor å drikke moderate mengder relativt ofte, sier Janszky.

Risikoen sank for hver ekstra enhet

Han har sammen med flere forskere fra NTNU og Karolinska Institutet i Stockholm sett på sammenhengen mellom alkohol og hjertehelse gjennom to studier: hjertesvikt og hjerteinfarkt.

I begge tilfeller viser forskningen at folk som jevnlig drikker alkohol har bedre hjertehelse enn de som drikker lite eller er avholds.

Studiene viser at de som drakk mellom tre og fem drinker i uka hadde 33 prosent lavere sannsynlighet for å få hjertesvikt enn de som var avholds eller drakk sjelden. For hjerteinfarkt viser det seg at for hver ekstra alkoholenhet så sank risikoen med 28 prosent.

Annet drikkemønster i Norge

– Sammenhengen mellom alkohol og hjertehelse er undersøkt i mange land som USA eller sør i Europa. Konklusjonene har vært de samme, men i disse landene er drikkemønsteret helt annet enn i Norge. I Frankrike og Italia er det svært få som ikke drikker. Det kan være forhold knyttet til avholdspersonene som gjør at undersøkelse ikke kan stoles helt på. Noen har hatt alkoholproblemer før, men har sluttet, sier Janszky.

Forskerne ønsket derfor å undersøke teorien med en norsk befolkning hvor det er flere som ikke drikker eller drikker sjeldent. I studien om hjerteinfarkt  oppga 41 prosent av deltakerne at de ikke drakk i det hele tatt eller at de drakk mindre enn en halv alkoholenhet i uka.

Begge studiene baserer seg på Helseundersøkelsen (HUNT 2) i Nord-Trøndelag som ble gjennomført mellom 1995 og 1997.

Slik blir du snusfri på en måned.

Alkohol kan være sunt - i rett mengde. Tre til fem drinker i uka er nok. Foto: Thinkstock

Jo oftere drikking, desto mindre risiko

Studien som så på sammenhengen mellom hjertesvikt og alkohol. Risikoen var høyest for de som sjelden eller aldri drakk alkohol, og for dem som hadde et alkoholproblem.

Drakk deltakerne normale mengder, var risikoen for hjertesvikt lavere. De som drakk fem ganger eller mer i løpet av en måned hadde 21 prosent lavere risiko sammenlignet med avholdspersoner og de som drakk lite. De som drakk mellom en og fem ganger i måneden hadde to prosent mindre risiko.

Undersøkelse viser: Forsvinner strømmen vil nordmenn savne dette mest.

Må ikke drikke for sunn hjertehelse

– Jeg vil ikke oppfordre folk til å drikke alkohol så ofte de kan. Vi har kun studert hjertet, og det er viktig å understreke at litt alkohol hver dag kan være sunt for hjertet. Det betyr ikke at du må drikke alkohol hver dag for å ha sunn hjertehelse, sier Janszky.

I studien om hjerteinfarkt viser analysene at flere alkoholenheter hver dag minsker risikoen for hjerteinfarkt. For hver ekstra alkoholenhet sank risikoen med 28 prosent.

Alkohol kan øke andre problemer

Forskerne understreker at det var få deltakere i studien som drakk spesielt mye, og at de derfor ikke kan konkludere med at et høyt alkoholinntak beskytter mot hjerteinfarkt eller hjertesvikt. De oppfordrer dessuten til å se funnene i en større sammenheng, da det kan være risiko for andre problemer.

Forskerne så for eksempel at fra rundt fem alkoholenheter i uka og oppover økte risikoen for å dø av ulike typer hjerte- og karsykdom, mens de som drakk moderate mengder hadde lavest risiko. Et høyt alkoholforbruk var også forbundet med økt risiko for å dø av leversykdom.

Her finner du byens billigste sushi.