De har allerede tatt over Oslo, og det er nok bare et spørsmål før de kommer til Trondheim for alvor også.

Nils Andreas Thommesen, styreleder i Syklistenes Landsforening i Trondheim, forteller at han har sett en økning av de elektriske sparkesyklene i Trondheim den siste tiden, og tror det vil bli enda mer populært dersom det startes opp med utleie, slik som i Oslo.

Aldersgrense?

Selv om det er 18-årsgrense for å leie sparkesykler i Oslo, er det ingen aldersgrense for å kjøre dem. Det er dermed fritt fram for både voksne og barn å skaffe seg en elektrisk sparkesykkel og kjøre rundt på i sommer.

Er det påbudt med hjelm?

- Nei, men vi anbefaler at man bruker hjelm ved bruk av sparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy, sier Kurt Ottesen ved trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Hvor kan man kjøre?

Nei, en elektrisk sparkesykkel kan ikke kjøres overalt.

- Små, elektriske kjøretøy regnes som «sykkel», og følger de reglene som gjelder for sykkel. Veitrafikklovgivningen gjelder selvfølgelig, sier Ottesen.

I likhet med en sykkel finnes det visse restriksjoner man må forholde seg til.

- Sparkesyklene kan benyttes i kjørebanen unntatt veier som er forbudt for sykkel. Ellers kan de kjøres i sykkelfelt, på sykkelveg, gang-/sykkelveg og fortau, fortsetter han.

Fortau gjelder kun når gangtrafikken er liten og syklingen ikke er til hinder eller fare for gående.

- Men husk at elektriske sparkesykler ikke er tillatt i utmark og på private områder og veier som er skiltet forbudt for motorvogn.

Hvor fort er det lovlig å kjøre?

- Den skal være begrenset til 20 km/t og ikke mulig å programmere til en høyere hastighet. Men man skal tilpasse farten etter omgivelsene, for eksempel på fortau skal man ved passering av gående senke farten ned mot gangfart, sier Ottesen videre.

Kan man få bot?

Man kan faktisk få bot for visse overtredelser, også på elektrisk sparkesykkel.

- Man kan få et forenklet forelegg på 1200 kroner for visse overtredelser, for eksempel manglende lys, kjøring i strid med trafikklyssignal, eller i strid med skiltene: «innkjøring forbudt», «forbudt for alle kjøretøy», «forbudt for syklende», «forbudt for syklende og gående» og dersom man kjører på motorveg.

I tillegg kan man risikere bøter og i verste fall fengsel dersom man «råkjører» blant folk, og for eksempel forårsaker en ulykke med personskade.

Må den forsikres?

Det er ikke nødvendig å forsikre din elektriske sparkesykkel. I følge DinSide dekker innboforsikringen din dersom du skader påfører andres eiendom, gjenstander eller personer.

Stilles det krav til merking?

- Ved kjøring i mørket skal man ha hvitt lys foran og rødt lys bak. Det skal også være en rød refleks bak. Man skal også ha lydsignal, enten signalklokke (pling-pling) eller elektrisk generert signalhorn, smiler Ottesen.

Hva med parkering?

Det er heller ikke lov til å sette i fra seg sparkesykkelen hvor som helst. Dette har vært et tema i Oslo der utleiesyklene hensettes overalt, forteller Ottesen, og fortsetter:

- Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe, sier Ottesen, og refererer til trafikkreglene.

Andre regler?

- Dersom man beveger seg ut av veiareal inn på for eksempel privat område eller utmark, er det et anner regelverk som gjelder. Da vil den elektriske sparkesykkelen regnes som motorvogn og følger ikke automatisk sykkelreglene der, sier Ottosen.

Det er ikke Statens vegvesens regelverk, men Klima- og mijødepartementet.