Trondheim har som mål å være Norges beste sykkelby. Det har politikerne i byen blitt enige om.

Av den grunn er det bygget kilometervis med ny sykkelvei de siste årene.

Men plutselig ble elsparkesykler en greie. En helt enorm greie, og det er blitt mange trafikanter på de grå- og rødkledde sykkelveiene våre.

Så ikke stopp å les nå! Heller ikke stopp i sykkelfeltet. Det er nemlig ikke lov.

Hvilke flere lover og regler gjelder?

1. Jepp, du kan ikke stoppe

Sykkelfelt er egne kjørefelt i kjørebanen merket med skilt «sykkelfelt» og oppmerking.

Det er ikke tillatt å sykle eller kjøre i begge retninger i sykkelfelt. Det er heller ikke lov til å parkere eller stanse i sykkelfelt.

Stanser du i sykkelfeltet, må de bak deg ta seg forbi. Kanskje ut i bilveien, og dermed kan en trafikkfarlig situasjon oppstå. Foto: Knut Opeide

2. Ja, du har vikeplikt

Som bilistene, har du vikeplikt for trafikk fra høyre side og for gående som krysser gangfelt.

Du må også stoppe ved rødt lys.

Her i krysset mellom Kjøpmannsgata og Olav Tryggvasons gate gjelder lysreguleringen for både bil og trafikanter i sykkelfeltet. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen

Du er definert som kjørende på vei og sykkelfelt og må følge trafikkreglene.

4. Ikke to på samme elsparkesykkel

Fra 18. mai i år kunne politiet begynne å bøtelegge de som står to på én elsparkesykkel, uansett om du er i et sykkelfelt eller ikke.

Boten er på 3000 kroner.

Dette er ulovlig. Foto: Geir Olsen / NTB

PS: Gangfart forbi gående

Samtidig ble det presisert i loven hvor fort man kan passere gående på fortau og på områder med mange gående.

Man har alltid skullet ta hensyn og passere i «gangfart», men nå er maksfarten altså satt til et konkret tall: 6 km/t.

Men dette gjelder altså ikke for sykkelfelt – selv om det skulle være mange gående på fortauet rett ved siden av.

På gangfelt blant gående er fartsgrensen 6 km/t. I sykkelfelt gjelder de samme fartsgrenseregler som for bil. Foto: Truls Lereggen

5. Hold fartsgrensen

Det skal mye til for å bryte fartsgrensen på elsparkesykkel ellers, men om du sykler må du passe på.

Du må som bilen holde fartsgrensen i gata du kjører i.

6. Nei, ikke sykle eller kjøre i motgående felt

Akkurat som på bilveien kan du ikke sykle eller kjøre i motgående sykkelfelt, som er sykkelfeltet som holder til venstre i veien.

Ved sykkelfelt hvor begge kjøreretninger ligger tett inntil hverandre, er det lov med forbikjøringer.

De nye sykkelveiene med gul midtstripe eksisterer nå på begge sider av Elgeseter bru. Foto: Frank Lervik

Biler har ikke lov til forbikjøringer på høyre side av et kjøretøy, men for syklister er det lov.

Bare pass på blindsonen til bilen!

Og ja, hvis du er på fortauet og skal krysse et gangfelt, har ikke bilen vikeplikt for deg om du sykler eller kjører over. Da må du gå av og trille kjøretøyet for at bilen skal måtte stoppe for deg.

Ja, du kan bli bøtelagt …

… når du bryter trafikkreglene som syklist eller elsparkesyklist. Du kan bli anmeldt om lovbruddet er alvorlig nok.

Kilde: Trygg Trafikk og Statens vegvesen.