Pandemien har både påvirket aktivitetsnivå, vekt og kosthold, viser undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet (FHI). 34 prosent av de mellom 18 og 24 år har gått opp i vekt det siste året.

– Resultatene fra undersøkelsen indikerer at noen grupper har vært mer sårbare for endringer enn andre og at pandemien har påvirket kosthold og fysisk aktivitet hos disse negativt, sier forsker Marianne Abel ved FHI.

Samtidig ser det ikke ut til at det er store forskjeller mellom menn og kvinner i utviklingen av vekt det siste året. Tallene viser at 27 prosent menn oppgir å ha gått opp i vekt, hos kvinner er det 19 prosent.

– Dette passer godt med at vi ikke ser særlige kjønnsforskjeller knyttet til endret kosthold og aktivitet. Det ser heller ikke ut til å være nevneverdige forskjeller etter utdanning, verken i vektendring det siste året eller i endringer i livsstil under pandemien, forklarer hun.