Det er ikke uvanlig å slite med sosial angst, over fem prosent av befolkningen i den vestlige verden sliter med dette, ifølge Patrick Anthony Vogel, professor ved institutt for psykologi ved NTNU.

- Sosial angst er den mest vanlige angsten å ha. Over fem prosent av befolkningen i den vestlige verden har til enhver tid sosial angst.

Angsten øker i samsvar med betydning

Hvis du sliter med telefonskrekk trenger du ikke nødvendigvis ha diagnosen sosial angst.

- Det å slite med telefonskrekk er en liten del av sosial angst – en mild grad, avgrenset til en situasjon eller to. Det er en spesifikk sosial angslidelse. Jo viktigere betydning samtalen du skal ta har for deg, jo mer øker angsten – altså det får en større konsekvens. Angsten er et produkt av sannsynligheten for at noe kan gå galt i sammenheng med fare for store konsekvenser, sier Vogel.

Professor ved institutt for psykologi ved NTNU, Patrick Anthony Vogel forteller at telefonskrekk er et lite problem som kan løses på enkle måter dersom man ikke sliter med flere problemer.

Ifølge helsenorge.no er et sentralt trekk ved angstlidelser utvikling av unngåelsesatferd – at du aktivt unngår steder eller situasjoner som du tror vil fremkalle angsten. Denne atferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og kan være det største problemet for deg i det daglige.

- Mange foretrekker å sende mail eller sms foran å ringe. Dette kan komme av at det ikke oppleves like truende. Du kan selv bestemme når du ønsker å svare, og du har muligheten til å rette opp dersom du skriver noe feil. I en telefon ser man heller ikke kroppsspråket til den man snakker med, hvor man kan lese hverandre, for så å enklere korrigere seg selv etter reaksjonen man får hos mottaker, forteller Vogel.

Hvordan bli kvitt skrekken?

- Når man sliter med sosial angst kan man føle at man dummer seg ut, man føler det man gjør blir sett på som noe rart. Telefonskrekk er et lite problem som kan løses på enkle måter dersom man ikke sliter med flere problemer, sier Vogel.

Eksponeringsbehandling er godt vitenskapelig dokumentert og gir ofte god og relativt rask symptomlindring. Ved hjelp og veiledning fra en kompetent behandler lærer du deg til gradvis å nærme deg det som gir deg angst, og angsten vil da gradvis reduseres. Denne behandlingsformen kan være krevende, men gir god effekt, skriver helsenorge.no.

Det er altså bedre å prøve, enn å unngå. Start med å snakke med folk du er trygg på i telefonen. Senere kan du ha noen som hører på deg mens du tar en samtale. Da vil du mest sannsynlig få beskjed om at det ikke hørtes så ille ut som du tror. I behandling brukes ofte videoopptak for at man skal kunne se og høre selv at man kanskje ikkje høres så ille ut som man tror. Terapien er bygget opp på å øke selvtilliten.

- Istedenfor å fokusere på sommerfuglene dine i magen, fokuser på det som kommer ut og reaksjonen fra samtalepartneren din. Det er viktig å fokusere på det positive man får til.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.