I en årrekke har forskere fortalt oss hvor viktige foreldrene våre er for hvordan vi ender opp. Det har derimot ikke vært like mye fokus på hvilken påvirkning søsken kan ha. Det har også en kanadisk forskergruppe nå sett nærmere på, skriver Forskning.no.

Snille søsken påvirker

452 kanadiske søskenpar og deres mødre ble fulgt i 18 måneder. Barna var mellom 1,5 og 4 år gamle ved starten av studien. Det ble tatt videoopptak hjemme hos familiene, i tillegg til at mødrene svarte på en spørreundersøkelse.

Forskerne slår fast at barn som er snille, støttende og forståelsesfulle kan påvirke søsken i samme retning. Om et barn sliter med å vise empati, kan et søsken med sterkere empatiske evner, gjøre dem mer empatiske over tid.

I tillegg har forskerne funnet ut at varme og støtte fra eldre søsken kan styrke språkutviklingen til yngre søsken.

Småsøsken minst like viktige

Man kan lett tenke seg at det er de eldste søsknene som har størst påvirkning på de yngste, men forskerne fant ingen slik sammenheng i sin studie.

Studien viste at både eldre og søsken hadde innflytelse på hverandres empatiske utvikling. Med ett unntak: Yngre brødre var ikke like avgjørende for endring av eldre søstres empati.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.