Kresne barn er ikke uvanlig, og selv om de fleste vokser det av seg, er det noen som tar med seg denne kresenheten inn i voksenlivet.

Amerikanske forskere har i en ny studie bedt unge voksne - 190 studenter som selv identifiserte seg som kresne - om å rapportere om spisevaner og kresenheten sin, skriver forskning.no.

Da fant forskerne flere koblinger til sosiale faktorer.

Sosial angst

Disse kresne studentene rapporterte nemlig om høyere nivå av sosial fobi enn studenter med mer åpent og variert kosthold. Men forskerne kan ikke si noe om denne fobien kun er knyttet til situasjoner med mat, eller om den dukker opp også i andre sammenhenger.

– Studien finner en sammenheng mellom kresenhet og sosial fobi, noe som er i tråd med tidligere forskning som viser at de som er kresne også gjerne er mer engstelige. Det er likevel ikke gitt at kresenhet fører til sosial fobi. Sammenhengen kan like gjerne skyldes underliggende felles genetikk eller andre faktorer, sier NTNU-professor Silje Steinsbekk, som har forsket på barns spisevaner, til forskning.no.

Utfordring med riktig mat og planlegging

I tillegg rapporterte de kresne studentene at de har utfordringer med:

  • Å finne riktig mat

  • At de bruker lang tid på å planlegge måltider

  • menneskene som er rundt når de spiser

Den amerikanske studien viser også at mønstrene til kresne barn og voksne er like, der de for eksempel spiser lite grønnsaker og et lite variert kosthold.