Forbruk av korn, fisk og grønnsaker i Norge gikk ned fra 2020 til 2021. Samtidig økte vi forbruket av matvarer vi burde kuttet på, som kjøtt og sukker.

Helsedirektoratets årlige rapport om utviklingen i norsk kosthold viser at befolkningen spiste hele 6 prosent mer kjøtt i 2021 sammenlignet med 2020. For fisk og sjømat har det vært en nedgang over tid, og forbruket er nå lavere enn i 2015.

– Tallene for 2021 er preget av nok et annerledesår med pandemi, noe som antakelig reflekteres i forbruket for både 2020 og 2021, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Tallene viser at det ikke er kunnskapsmangel som gjør at vi ikke er flinkere til å følge myndighetenes kostråd. Tilliten til kostrådene er nemlig høy, og kjennskapen til kostrådene er god. Folk kjenner til nøkkelhullsmerking og har god tillit til ordningen. Likevel er det mange som ikke retter seg etter rådene.