Snus er spesielt skadelig for de som ikke holder seg i god fysisk form.

– Trening ser ut til å motvirke snusens negative effekter – så lenge man er ung og holder seg i god form, til Gemini.no. Hun er en av flere forskere bak studien.

Følg trd.by på Facebook

Funnene er hentet ut fra den store befolkningsstudien fra Nord-Trøndelag: HUNT 3.

– Å anbefale snus som et trygt alternativ til tobakksrøyking kan ikke lenger anses som velbegrunnet. Det er å lure ungdom til å bli avhengig av et stoff som på lang sikt kan gi alvorlige helseproblemer, sier Skaug til Gemini.no.

Verst for utrente snusere

I studien målte man blodårefunksjonen (et mål for risiko for hjertekarsykdom) – hos over 1500 friske menn fra Nord-Trøndelag. Snuserne kom like dårlig ut som røykerne, og aller dårligst ut kom altså de utrente snuserne.

Se video:

Snus i idrettsmiljøene

– Veldig mange unge begynner i dag å snuse, som alternativ til det å røyke. Snus er ganske vanlig i for eksempel idrettsmiljøer. Mange oppfatter derfor snus som et helt ufarlig alternativ, og at den ikke har langsiktige skadevirkninger som hjertekarsykdom.

– Samtidig vet vi at snus øker risikoen for kreft. Og hos gravide øker snus risikoen for både tidlig fødsel, dødfødsel og svangerskapsforgiftning. Redusert blodårefunksjon skyldes forandringer i de cellene som kler innsiden av blodkarene. Da mister karet evnen til å øke blodgjennomstrømningen og forebygge blodpropp.

Snusbrukerne kom dårligst ut

Disse forandringene kan ofte måles 10 – 15 år før de første merkbare tegn til sykdom. Cardiac Exercise Research Group (CERG)– K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening, NTNU, gjennomførte derfor denne studien i regi av kondisprosjektet i HUNT3, for å se etter mulige påvirkninger av snus hos ellers friske. Snusbrukerne i denne studien var yngre enn tobakkrøykerne. Likevel kom snusbrukernes blodårefunksjon dårligst ut av alle gruppene.

Studien er gjennomført av Eli-Anne Skaug, Bjarne Nes, Stian Thoresen Aspenes, Øyvind Ellingsen, alle fra NTNU. Den er publisert i tidsskriftet PLOS ONE:

«Non-Smoking Tobacco Affects Endothelial Function in Healthy Men in One of the Largest Health Studies Ever Performed; The Nord-Trøndelag Health Study in Norway; HUNT3