Det er den gamle historien. Datteren i huset drar hjem en kjekkas og forkynner at han er hennes livs kjærlighet.

Men moren vil helst at hun velger den trauste karen med de lovende fremtidsutsiktene, eller kanskje rikingen fra den gode familien.

Nå viser det seg at søsteren din sannsynligvis vil være enig med mor. Søsteren din vil helst vil gi deg en traust partner også. Dette til tross for at både mor og søster begge helst vil ha en kjekkas selv.

Rart? Ikke egentlig. Alt handler til sist om genetikk og matematikk, skriver Gemini.no.

Traust til søster og datter  – kjekkas selv

Professor Leif Edward Ottesen Kennair og førsteamanuensis Robert Biegler ved Psykologisk institutt ved NTNU forsker på hvorfor du og jeg er som vi er. I det siste har de sett mye på hvorfor vi velger de partnerne vi gjør.

For sin egen partner vil kvinner prioritere et attraktivt utseende, som tyder på god helse og mulighet for å føre genene videre. Samtidig vil de prioritere egenskaper i søsterens partner som kan gi direkte fordeler for hele familien, forklarer de to.

Bakgrunnen for den nye innsikten er en undersøkelse som forskerne foretok blant kvinnelige studenter og søstrene deres.

Deltakerne skulle rangere 133 ulike egenskaper som kunne beskrive en perfekt partner for dem selv eller søsteren. En lignende undersøkelse ble gjennomført blant mødre og døtre for noen år siden.

– I stor grad liker kvinnene de samme egenskapene for idealpartneren, både for seg selv og sin søster. Karakteristikkene trofast, lojal, ærlig, til å stole på og trygg scorer høyest når kvinnene skal peke ut en idealpartner, sier Robert Biegler.

Men noen forskjeller er klare:

– Kvinnene så karakteristikker som forståelsesfull, medfølende, ansvarlig, hjelpsom, fornuftig og snill som viktigere for søsterens partner enn for sin egen, sier Biegler.

Samtidig så de karakteristikker som åpenhjertig, humoristisk, sjarmende, seksuelt tilfredsstillende og morsom som viktigere for sin egen partner enn for søsterens.

– Mødre og søstre er i stor grad enige om hva som er best. Men søstre rangerer for eksempel humoristisk atskillig høyere enn mødre gjør, mens mødre legger enda større vekt på ansvarsfullhet, sier Biegler.

Det ligger i genene

Grunnen er egentlig enkel. Du er nærmere i slekt med dine egne unger enn med ungene til søsteren din eller med barnebarnet ditt. Overføringen av dine egne gener er til sist det viktigste.

Du deler så mye genmateriale med slektningene dine at det ikke er likegyldig hvem de får unger med. De fører også deler av genene dine videre og er en del av det som kalles din inklusive fitness. Men de får ikke stå i veien for din egen direkte videreføring av genene.

– Den ideelle partneren for søsteren eller datteren din må ikke tappe ressurser fra deg selv, og dermed minke sjansen for at dine egne gener kan overføres videre. Helst bør han direkte øke dine egne sjanser. Dette kan delvis veies opp dersom søsteren eller datteren din vinner svært mye på å velge en bestemt partner, og på den måten får spredd deres felles gener betraktelig mer effektivt, påpeker Biegler.

Men en fordel for søsteren din vil sjelden oppveie for dine egne reduserte sjanser. Normalt vil du ha størst genetisk fordel av at en slektning velger en partner som kan gi direkte fordeler for deg selv i form av for eksempel rikdom eller status.

Du vil ikke bruke penger eller andre ressurser på å fostre opp ungene til søsteren din eller datteren din, med mindre dette er en betraktelig fordel for spredningen av deres felles genmateriale. Da vil du oftest heller bruke de ressursene på å øke overlevelsen og statusen til dine egne barn, eller endatil få flere reproduktive unger selv.

– Du ser helst at datteren eller søsteren din velger en som kan bidra til oppfostringen av dine andre barn og barnebarn, eller som i hvert fall ikke blir en byrde, mener Kennair.

Det betyr også at mannen bør være til å stole på, ta vare på barna, helst være finansielt sterk og gjerne ha en sosial status som ikke minsker dine eller etterkommernes sjanser til å spre genene videre.