– Undersøkelsen viser at mange i Norge har et forbedringspotensial i kostholdet, og en høy andel av befolkningen i 2020 har overvekt og fedme, sier forsker Marianne Hope Abel i den nye rapporten om folkehelseundersøkelsen fra FHI.

Samtidig ønsker et flertall å gjøre noe med vekta. I undersøkelsen sier to tredeler av de nærmere 9 000 spurte at de forsøker å gå ned i vekt eller gjøre en innsats for å holde vekten stabil.

– Det er velkjent at det er stor oppmerksomhet om overvekt og fedme i befolkningen. Dette gjenspeiles i undersøkelsen, sier avdelingsdirektør Haakon Meyer i FHI.

Sjekker hvert år

Den nasjonale folkehelseundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet (FHI) om folks helse og levevaner er gjennomført for første gang. Tidligere har like store undersøkelse om leve- og kostholdsvaner blitt gjort med opptil ti års mellomrom. Men nå skal utvikling og trender følges årlig.

– Jeg har sett fram til å få denne rapporten i mange år, sier Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg da den første undersøkelsen ble publisert torsdag. Hun legger til at pandemien har preget befolkningens liv denne gangen.

Blant norske menn er det 59 prosent som er overvektig. Blant kvinner er 47 prosent overvektig. Foto: Gorm Kallestad

Blant norske menn er det 59 prosent som er overvektig. Blant kvinner er 47 prosent overvektig. Det er de middelaldrende, altså dem mellom 45 og 54 år, som veier mest.

– Overvekt er høyest blant dem med lavest utdanning. Det er høyere overvekt i mindre sentrale kommuner og lavest i de mest sentrale. Oslo lå lavest i landet og fylkene i Nord-Norge lå høyest, viser rapporten.

Ny trend for mat

Befolkningen svarte i fjor høst på alle spørsmålene i undersøkelsen om kosthold og vekt. Her kommer det fram hvem som spiser skikkelig frokost, og hvem som spiser måltidene alene.

Over 20 prosent sier de unngår en eller flere matvarer på grunn av allergi eller intoleranse. Bærekraft og miljø påvirker også matvalget. Det er en sterkt trend.

– Hele 62 prosent sier de har gjort endringer mot et mer bærekraftig og miljøvennlig kosthold de siste tre årene, skriver Abel.

De som tenker på bærekraft, spiser oftere vegetariskmiddag, reduserer kjøttinntaket eller spiser mer lokalmat. Dette gjelder særlig de yngre og dem med høyere utdanning. Befolkningen i Oslo skiller seg ut som dem som gjør store endringer. Men akkurat ønsket om å spise plantebasert kosthold er utbredt også i resten av landet.

Den nasjonale folkehelseundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet (FHI) om folks helse og levevaner, er gjennomført for første gang. Men nå skal utvikling og trender følges årlig. Foto: Stian Lysberg Solum

Langt til fem om dagen

Men mange oppfyller likevel ikke anbefalingen om «fem om dagen». De yngste og kvinner er flinkest med grønnsaker, frukt og bær.

Menn forteller at de oftere drikker brus enn kvinner. Mens kvinner spiser mer godteri og sjokolade. Unge spiser mest godteri, sjokolade, brus og snacks. Eldre spiser boller, kake og søte kjeks.

– Det så ut til å være små forskjeller mellom fylker. En større andel fra Innlandet oppga å ha et hyppig inntak av kaker, boller og søte kjeks, mens Oslo så ut til å ha den laveste andelen av personer som drikker brus ofte, skriver rapporten.