Det å få barn er en stor omveltning i livet som du kjente det fra før. Valget er irreversibelt, og får konsekvenser for foreldrene livet ut.

Hvordan livet blir med barn, vet du egentlig ikke før du har fått dem. Men hvor mange oppgir at de virkelig angrer?

En av åtte angrer

Forskning.no omtaler to polske studier med i alt 2500 foreldre, der den ene gruppen var mellom 18 og 40 år, og den andre mellom 18 og 30 år. De ble stilt følgende spørsmål:

Ville de ha valgt å få barn om de kunne ha gått tilbake i tid?

Analysene viser at 13,6 prosent av foreldrene i den første gruppen angret på at de hadde fått barn. 10,7 prosent av de yngste foreldrene angret.

Det vil si at om lag én av åtte polske foreldre altså angrer. Det er for øvrig høyere andel enn en del andre land - i USA og Tyskland er andelen på 7-8 prosent - selv om disse studiene har vært små og ikke representative for hele befolkningen, skriver forskning.no.

Hva spiller inn?

Resultatene fra begge de polske studiene viser at de som angrer har i større grad dårligere fysisk og psykisk helse enn andre. I tillegg er de mer sårbare for sosialt press, har negative erfaringer fra egen barndom eller opplever en identitetskrise som foreldre.

Økonomiske problemer og det å være aleneforelder økte også risikoen betydelig for at en forelder ville angre.

Generelt angrer vi sjeldent å valg vi tar, som vi ikke kan gjøre om igjen, sier lykkeforsker Thomas Hansen ved OsloMet og FHI til forskning.no. Han er derfor overrasket over at såpass mange angrer - men ikke over hvem som angrer.

- Om man er enslig, har økonomiske problemer eller får barn i ung alder, så blir foreldrerollen mer krevende. Og særlig i land med dårlige offentlige støtteordninger som Polen, sier Hansen til nettsiden.