I den australske studien ble 80 studenter delt i to grupper, der halvparten av studentene fikk en halv kopp valnøtter per dag i 16 uker. Resten fikk ingen nøtter.

Testperioden varte fra semesterstart, gjennom eksamensperioden og i to uker etter eksamen, skriver forskning.no.

Og resultatene?

Studentene som deltok, oppga at de fikk bedre psykisk helse etter inntak av valnøtter. Nøttespiserne oppga å ha bedre søvnkvalitet, og objektive målinger av biomarkører viste at også forbrenningen deres ble bedret.

Studien tyder på at valnøtter kan dempe effektene av stress.

Forskerne mener nemlig at valnøtter kan påvirke tarmbakteriene positivt i perioder med stress, og spesielt hos kvinner, der studien ga tydeligere utslag.

Forskerne påpeker selv at det er mulig at helseeffektene skyldes placeboeffekten, siden dette ikke var en blindet studie.

Det er også viktig å merke seg at studien er sponset av California Walnut Commission.

Likevel er det ikke første gang studier viser at nøtter kan være godt for helsa. For 12 år siden viste for eksempel en studie at blodtrykket ble lavere både ved hvile og i stresset tilstand hos deltakerne som hadde spist valnøtter og valnøttolje, skriver forskning.no.