Kjedsomhet kan endre adferden vår – og forskning viser at det kan slå både positivt og negativt ut.

Det skriver psykolog Wijnand Van Tilburg i The Conversation om det å kjede seg. En studie publisert i Journal of Personality and Social Psychology i 2020 fant faktisk en sammenheng mellom kjedsomhet og sadistisk atferd.

– Kjedsomhet har i noen studier vist seg å ha en sammenheng med aggresjon, angst, depresjon og risikofylt atferd, bekrefter kommunepsykolog Rebin Badkan til forskning.no.

Men heldigvis er det ikke kun negative konsekvenser av å kjede seg, ifølge psykologene.

Det at vi kjeder oss kan også fungere som et spark bak som får oss til å prøve nye ting eller ta en utfordring. Det kan også gi oss mening i livet - kjedsomhet gir oss en god grunn til å finne på noe meningsfylt å fylle tiden vår med.

I 2016 fant for eksempel nevnte psykolog Van Tilburg og en forskerkollega ut at kjedsomhet gjorde at folk fikk sterkere meninger.

Kjedsomhet kan med andre ord bringe oss nærmere der vi ønsker å være, fordi det er noe som signalisere at vi må finne på noe, og kanskje noe helt nytt. I tillegg presiserer forskerne at vi også må tåle å kjede oss iblant:

- Det er mye vi gjør i løpet av en dag som er kjedelig. Noe av det må vi bare gjøre på tross for at vi kjeder oss. Men vi må også se budskapet: kanskje er vi ikke helt fornøyde og ønsker forandring. Da handler det om å finne ut hva man heller vil bruke tiden sin til, sier Badkan til forskning.no.