Høsten er her og det er tid for koselige hjemmekvelder med TV-kos og stearinlys-tenning. Men vi har vel alle hørt myter som at stearinlys er like farlig for inneklimaet som å røyke inne?

Men er det egentlig slik? Absolutt ikke, ifølge seksjonsleder i seksjon for luft og støy i Folkehelseinstituttet, Johan Øvrevik.

Lite data

Han forteller at det finnes få konkrete data på hvor farlig stearinlys er for inneklimaet og helse. For utendørs luftforurensing finnes det flust av studier, men inneklima har det ikke vært like lett å forske på – fordi det varierer veldig fra hjem til hjem og fra arbeidsplass til arbeidsplass.

– Men man skal heller ikke undervurdere viktigheten av inneklima ettersom de fleste av oss tilbringer 80–90 prosent av tiden innendørs, mener Øvrevik.

Han peker på at det er godt dokumentert at luftforurensing og særlig sotpartikler fra trafikkeksos og vedfyring ute kan ha betydelig effekt på helsa.

– Hvis du tenner et stearinlys inne vil også det gi sotpartikler som man til en viss grad kan sammenligne med det man kan finne utendørs. Kunnskapsgrunnlaget på svevestøv er ikke godt nok til å skille mellom sotpartikler fra ulike kilder. Det er gode holdepunkter for at enkelte kilder gir opphav til mer skadelig svevestøv enn andre. Vi tror ikke stearinlyssot er blant det mest helseskadelige svevestøvet, men kunnskapsnivået er for lite til at vi kan si dette sikkert, forklarer Øvrevik.

Bør begrense

Folkehelseinstituttet vil ikke gå ut å advare mot bruk av stearinlys innendørs, men kan altså heller ikke si at det er helt uproblematisk. Inntil videre anbefaler de å moderere bruken.

– Man skal ikke undervurdere hyggen med stearinlys i en mørkere periode. Litt ekstra kos og hygge kan nok ha god effekt på den psykiske helsa, men man trenger kanskje ikke å fylle opp stua med lys. Noen tenner veldig mange, og da kan man kanskje vurdere å bytte ut noen av dem med elektriske alternativer, sier Øvrevik.

Det vil ifølge han begrense mengden med støv- og sotpartikler betraktelig. Han understreker ellers at når det kommer til luftforurensning, er små barn og astmatikere mer utsatt enn andre. Da kan det i hvert fall være lurt å begrense mengden.

TV 2 Hjelper deg undersøkte i 2015 hva som skjer med luften rundt deg når du tenner lys. Resultatet viste at det er ved slukking at lysene forurenser mest. I korte perioder skaper lysene, fortsett fra telys med plast, så dårlig inneklima at det er på linje med svært forurensede byer.

Når lyset skal slukkes anbefaler Øvrevik derfor at man kveler flammen med fingeren eller en hette – det vil redusere støvdannelsen betydelig.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.