Den siste undersøkelsen i Norsk koronamonitor fra Opinion viser at det med innskrenket sosial omgang og hjemmekontor og -skole skal mer til for mange å bevege seg nok.

I en periode på over ti dager er 7689 personer i Norge spurt om de har trent siste uka, og hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet.

Hele 77 prosent har trent siste uke, og 73 prosent oppgir at formen er uendret.

Det er langt flere, 21 prosent, som sier de er blitt i dårligere form, enn det er som sier formen er blitt bedre enn før, 6 prosent oppgir det.

Blant de under 30 år svarer hele 30 prosent at formen er blitt dårligere.