Det er tydelig at koronapandemien har gjort noe både med kokkeferdighetene, kreativiteten og hvordan vi bruker restemat. Det viser en undersøkelse gjort av Nordstat for appen Too good to go - som også opererer her i Trondheim.

I undersøkelsen, også omtalt av Forskning.no, har 1000 respondenter på landsbasis svart på spørsmål om matvanene sine.

Slik reduserer folk matsvinn

Undersøkelsen viser noen konkrete årsaker til at respondentene klarer å kaste mindre mat under pandemien:

  • Halvparten planlegger innkjøp bedre.

  • En av tre oppgir at de har mer tid til å utnytte råvarene.

  • Tre av ti gjør det for å spare penger.

  • En av fire kaster mindre mat fordi de har fått et mer ydmykt forhold til mat/miljø.

17 prosent oppgir at de kaster mindre mat nå enn før korona, viser undersøkelsen.

Unge har blitt bedre kokker

Bedre tid i hverdagen har ikke bare ført til at vi kaster mindre mat, skal vi tro undersøkelsen. Det har også gjort noe med kjøkkenferdighetene våre.

Andelen mellom 18 og 25 år som har bedret kokkeferdighetene sine i koronatiden, har økt fra 27 til 34 prosent. Men samme aldersgruppe er, kanskje noe overraskende, minst bevisst på matsvinn sammenlignet med befolkningen som helhet.

Fire av ti unge ha nemlig «datoskrekk». Dette er den nest vanligste grunnen til at de kaster mat, etter det å glemme bort varer.

Trønderne reddet titusener av måltider

Til og med september 2020 hadde trøndere reddet 69 175 poser med mat fra å ende opp som svinn gjennom appen Too good to go, ifølge selskapet selv. I en pressemelding opplyste de at Trondheim, Steinkjer og Namsos på det tidspunktet lå på topp, etterfulgt av Orkland, Stjørdal og Melhus.

Dette var en økning på 25 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.