Alle NTNU-studentene har vanligvis blitt invitert til en stor høytidelig immatrikuleringsfest på Gløshaugen. Under pandemien har arrangementet vært digitalt, og i år blir det også en digital løsning - hver studieretning samles fysisk, men bare for å se velkomsten på skjerm.

– Jeg synes dette er et veldig merkelig valg av NTNU, mener Mikalsen.

Han får støtte av Samfundet-leder Jonas Strøm Scheie.

– De burde beholdt den døråpneren for de nye studentene som kommer til byen, sier han, og forteller at flere studenter har reagert på NTNU sin hybride immatrikulering.

Ble ikke hørt

Mikalsen synes det er synd at NTNU ikke hører på studentene og linjeforeningene.

– Avgjørelsen til NTNU ble tatt i høst, mens vi i linjeforeningene først ble gjort oppmerksom på dette i vår. Så ingen av oss som burde ha vært orientert og ført en dialog med, har hørt et ord fra NTNU, hevder Mikalsen.

Mikalsen mener NTNU «bommer grovt» når de velger å ikke ha fysisk immatrikulering i kjent stil. Foto: Viktor Mikalsen

Han mener at immatrikulering skal være studentenes dag, og synes NTNU er i ferd med å ødelegge en fin tradisjon.

– Vi føler oss overkjørt av NTNU i denne sammenhengen, og synes de må ta i bruk linjeforumene i mye større grad.

NTNU svarer

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, sier at det i år er tilrettelagt for en fysisk immatrikulering for det enkelte studieprogram, hvor det vises en video med rektors tale.

– Vi ønsker å få en sosial arena for alle vår nye studenter, og har i år valgt denne hybride løsningen. NTNU ønsker å lage en så god immatrikulering som mulig for de nye studentene, og vi har særlig lagt vekt på å legge til rette for at nye studenter skal treffe medstudenter fra samme program.

Den ordinære og feststemte immatrikuleringen har vært en årelang tradisjon for NTNU, før pandemien satte en stopper på tilstelningen. Dette bildet fra Gløshaugen viser folkehavet av nye studenter på immatrikuleringen i 2007. Foto: Steinar Fugelsøy

– Hvorfor har dere gått bort fra immatrikuleringen som var vanlig før pandemien?

– Nå kan studentene komme tettere på hverandre fra start, og det vil jeg tro er en fordel for mange. Samtidig får vi ikke gjort det synkront i alle de tre studiebyene - Trondheim, Ålesund og Gjøvik - uten å gjøre det på denne måten, sier Reitan.

Samfundet tar grep

Studentersamfundet tar nå et eget grep for at studentene skal kunne møtes fysisk i oppstarten.

– Vi ser behovet for et eget fysisk arrangement etter NTNUs digitale immatrikulering. Alle de nye studentene hilses velkommen til Elgeseter park, sier leder av Samfundet, Jonas Strøm Scheie.

Arrangementet blir kalt fadderuke-kickoff, og er et samarbeid mellom Studentersamfundet, UKA og ISFiT. Treffet vil starte klokken 14.00 på immatrikuleringsdagen 15. august.

Denne blide mannen skal stå klar for å ta imot spente studenter som inntar studiebyen Trondheim. Foto: Oskar Hadders / Under Dusken

Nervøse studenter

Samfundet-lederen vet det vil være mange nervøse studenter som møter opp til studiestart.

– På vårt fadderuke-kickoff kan de lettere bli kjent med andre studenter, sier Strøm Scheie.

De vil prøve å gjøre overgangen til en ny hverdag som student så myk som mulig.

– Vi følte et ansvar for å få stelt dette i stand. Det vil være en rolig og hyggelig måte å starte studietiden på.

Han ønsker seg tilbake til måten immatrikuleringen ble gjennomført på før pandemien. Der samles over 12 000 studenter på Gløshaugen til taler, nyttig informasjon, stands og underholdning.

Skal evalueres i etterkant

Prorektoren fra NTNU erkjenner at det har vært delte meninger om årets opplegg.

– Vi har gjort dette ut i fra en forståelse om at det er det beste for alle de nyankomne studentene som kommer til byen, og beslutningen har blitt fattet etter diskusjon med studentdemokratiet og fagmiljøene.

Reitan sier at universitetet vil legge opp til at de ferske NTNU-studentene blir fornøyde med immatrikuleringen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Christine Schefte

I etterkant vil ledelsen ved universitetet høre på tilbakemeldinger fra studenter, fagmiljø og de ulike linjeforeningene.

– Vi vil evaluere denne immatrikuleringsmåten grundig i etterkant, og håper på innspill fra alle som har en mening om hva som er best for de tusenvis av studentene som kommer til byen hvert år.