Facebook representerer et enormt potensielt marked for markedsføring i sosiale medier, men det blir stadig vanskeligere å skille seg ut. Følgende statistikk, publisert av Zephoria.com, kan kanskje hjelpe deg med å navigere bedre. Zephoria har senest oppdatert tallene 4. januar 2018.

1. Over 2 milliarder månedlige brukere

Det er over 2,07 milliarder månedlige aktive Facebook-brukere over hele verden, som øker med 16 prosent for hvert år.

Hva betyr dette for deg? I tilfelle du skulle være i noen som helst tvil, er Facebook statistisk sett for stort til å ignoreres.

2. Stor andel på mobil

Per desember 2016 var det 1,15 milliarder daglige aktive brukere av Facebook på mobil, en andel som øker med 23 prosent per år.

Dette viser en dramatisk vekst for mobilbruken på Facebook. Ifølge Facebook selv har omsetningen fra mobilannonser økt fra 84 prosent i 2016 til 88 prosent i 2017.

Det blir stadig flere brukere på Facebook, og en stor andel bruker mediumet på mobil. Foto: Shutterstock

3. Over 1 milliard daglige brukere

I gjennomsnitt logger 1,37 milliarder mennesker på Facebook hver eneste dag, noe som også skal øke med 16 prosent hvert år.

Hvilke muligheter ligger her? En stor og økende andel av brukerne er aktive og konsistente i sin bruk av siden, noe som gjør dem til et lovende publikum for eventuell markedsføring.

4. «Lik» og «del»

I gjennomsnitt vises «Lik-» og «del»-knappene på nesten 10 millioner nettsider daglig.

5. Over 300 millioner i Europa

I Europa er over 307 millioner mennesker på Facebook.

Med andre ord: Dette er ikke bare et amerikansk fenomen - et verdensmarked er tilgjengelig gjennom Facebook.

6. Den største aldersgruppen

Brukere i alderen mellom 25 år til 34 år utgjør 29,7 prosent av brukerne, og er med det den mest vanligste aldersgruppen blant brukerne.

Hva kan dette bety? Dette er demografi som er hovedmål for mye markedsføring, og om du ønsker å nå ut til nettopp denne aldersgruppen, kan du i stor grad finne dem på Facebook.

7. Fem nye profiler hvert sekund

Hvert eneste sekund registreres fem nye brukere.

Det vil si at det potensielle publikumet og den potensielle målgruppen vokser enormt!

8. Flest kvinner

Brukerne hos Facebook består av 76 prosent kvinner (av 100 prosent av alle kvinner) og 66 prosent menn (av 100 prosent av alle menn). Likevel er dette en mindre statistisk forskjell, og du skal kunne nå ut til både menn og kvinner på en effektiv måte gjennom Facebook.

Omtrent 300 millioner bilder lastes opp på Facebook - hver eneste dag. Foto: Shutterstock

9. Mest trafikk på enkelte tidspunkt

Den største trafikken er mellom klokken 13.00 og 15.00 midt i uka. På en annen side, vil en Facebook-post klokken 19.00 føre til flere klikk enn en post klokken 20.00.

Med andre ord kan du utnytte den økte trafikken på disse tidspunktene, men brukerne vil muligens engasjere i større grad på kveldstid. Denne statistikken kan være nyttig når du planlegger publiseringstidspunkt.

10. Torsdag og fredag på topp

På torsdager og fredager er engasjementet blant brukerne 18 prosent høyere.

Igjen, bruk denne informasjonen når du velger tid for postene.

11. Falske brukere

Det er 83 millioner falske profiler.

Med andre ord, ingenting er perfekt. Men likevel, falsk eller ikke, disse kan fortsatt være potensielle kunder. Det er mange årsaker til å lage falske brukere, som profesjonell testing eller folk som av en eller annen grunn vil ha flere brukere.

12. Utrolig mange bilder lastes opp

Totalt 300 millioner bilder lastes opp hver eneste dag.

Dette indikerer stor aktivitet, men også at det er mange bilder og annen informasjon som konkurrerer om brukernes oppmerksomhet.

13. Dette skjer hvert eneste minutt

510 000 kommentarer postes, 293 000 statuser oppdateres, og 136 000 bilder lastes opp.

Igjen: Mange er aktive, og mange konkurrerer om oppmerksomheten!

14. Gjennomsnittlig brukertid

I gjennomsnitt varer hvert Facebook-besøk i 20 minutter.

Hva betyr dette? Du har kort tid å imponere på, så velg poster som er rekevante, interessante og unike.

Det er mange grep man kan ta for å optimalisere markedsføring på Facebook og andre sosiale medier. Foto: Shutterstock

15. Mange unge om morgenen

50 prosent av brukere i alderen 18 år til 24 år bruker Facebook med en gang de våkner.

Med andre ord kan Facebook være viktig for denne gruppen, og det kan potensielt sett også innholdet du velger å poste være.

16. Facebook viktig for forretninger

42 prosent av dem som jobber med markedsføring rapporterer at Facebook er kritisk eller viktig for deres forretning.

Det er uten tvil folksomt der, men man har ikke råd til å droppe Facebook.

17. Enorm økning i firma-sider

Siden mai 2013 har 16 millioner lokale Facebook-sider for forretninger, selskaper og firma blitt laget. Dette er en 100 prosent økning fra 8 millioner i juni 2012.

18. Sterk konkurranse

Instagram har ifølge deres egen rapport fra 21. desember 2016 over 600 millioner brukere. Facebook fortsetter å regjere i popularitet innen sosiale medier, men konkurransen er økende.

Men så eier Facebook Instagram også da...

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no