Undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Norges idrettshøgskole (NIH) viser at voksne sitter for mye stille og er for lite fysisk aktiv. Hele 80 prosent av oss sitter stille åtte timer eller mer hver dag – og av dem er det bare tre av ti som oppfyller de nye anbefalingene for fysisk aktivitet.

– Resultatene fra den nye kartleggingen av fysisk aktivitet og tid i ro viser at det fortsatt er et betydelig potensial for å øke tiden som blir brukt til fysisk aktivitet i den norske befolkningen, særlig blant de eldste, sier Ulf Ekelund, professor ved NIH og forsker ved FHI.

– Grunn til bekymring

Siden forrige måling i 2014/15, har anbefalingene blitt justert. Den største forskjellen er at kravet til fysisk aktivitet i uken er høyere for dem som til vanlig sitter stille åtte timer eller mer i løpet av dagen. Nå er anbefalingen å være i aktivitet minst fem timer i uken.

– At så få som tre av ti oppfyller denne anbefalingen, gir grunn til bekymring, sier Ekelund.

– Å sitte mye stille er ikke bra for helsa. Fysisk inaktivitet er en viktig risikofaktor for å utvikle sykdommer som kreft, diabetes, hjerte- og karsykdom, men det positive er at dersom du er bevisst på stillesittingen og er nok fysisk aktiv, vil de uheldige konsekvensene bli eliminert, sier han videre.

At så få som tre av ti oppfyller anbefalingen om aktivitet gjennom uka, gir grunn til bekymring, sier Ulf Ekelund, professor ved NIH og forsker ved FHI. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hvert minutt teller

En annen justering er at hvert minutt du er aktiv, teller – du trenger ikke sette av en time til en treningsøkt. Nå teller alt du gjør, enten det er å springe etter bussen, gjøre husarbeid eller å gå i trapper.

– Men en real treningsøkt der pulsen øker og du må puste litt ekstra, er selvsagt veldig bra. Da kan du halvere tiden som er anbefalt, sier professor Jostein Steene-Johannesen ved NIH.

I snitt gikk deltakerne i undersøkelsen 8000 skritt hver dag.

– Det er bra, men forskjellen på de som er veldig aktive og lite aktive, er stor. De som beveger seg lite, går i gjennomsnitt 2.000 skritt om dagen, mens de som beveger seg mye, tikker inn over 16.000 skritt om dagen, sier Steene-Johannesen.

Aktivitetsnivået faller med alderen

I aldersgruppa over 65 år er det en tydelig tendens at aktivitetsnivået faller med økende alder. De over 80 år går i snitt halvparten så mange skritt sammenlignet med dem mellom 20 og 64 år.

– Det er både naturlig og forståelig at 80-åringer er mindre fysisk aktive enn 25-åringer, men helsegevinsten ved fysisk aktivitet er stor i alle aldersgrupper, sier Ekelund

– Derfor er det viktig at det blir lagt til rette slik at alle eldre får mulighet til å være fysisk aktive.

For alle som ikke sitter stille så lenge hver dag, er Helsedirektoratets anbefaling om fysisk aktivitet 2,5 timer i uken.

Totalt 3.006 personer i alderen 20 til 80 år deltok i undersøkelsen.