Anders Haave (28) er født med nedsatt hørsel, noe som har ført til flere utfordringer både på skole og i jobbsammenhenger.

- Så lenge det foreligger stigma rundt det å være hørselshemmet, vil det alltid telle negativt, sier han.

Nå har han vært i Trondheim og holdt foredrag om sin erfaring, og skal tilbake neste uke for å gjøre det. Foredragene er for å bevisstgjøre arbeidsgivere på utfordringer man møter med nedsatt hørsel.

- Jeg forteller om mine jobbsituasjoner, og hva en kan forvente av tilrettelegging. Mitt første utgangspunkt her er at du ikke kan forvente noe, sier han.

Følg trd.by på Facebook

- Mange føler på å være en byrde

Likevel vil han tipse om å presentere et opplegg for sjefen. Si hva du selv har behov for, og gjør det lettest mulig.

- Mange føler på det å være en byrde, og da er det bedre å gjøre det klart hva som kan tilrettelegges. Det er du som kjenner din funksjonshemning, sier Haave.

Haave er utdannet jurist I begynnelsen når han søkte jobb, krysset han av for funksjonshemning. Da ble han ikke innkalt til intervju, og valgte derfor å ikke opplyse om det.

«Det ser ut til at folk tror at det å være ufør er ensbetydende med å være lat»

En undersøkelse gjort av Hørselshemmedes Landsforbund viser at en av åtte norske bedriftsledere er skeptiske til å ansette hørselshemmede. Haave synes dette uheldig.

- En gang fikk jeg et stikk på det. Da sa jeg at jeg ikke opplyste om det for at jeg ikke følte det var relevant. Det virket ikke som om intervjuer var enig i det, mener han.

Linn Therese (27) har en usynlig sykdom: - Jeg skulle ønske jeg heller hadde en knekt fot

Bedre å ta en dag fri

Han har hatt ulike erfaringer på arbeidsplasser han har jobbet. En plass pratet alle så høyt at de ikke trengte å bruke mikrofon. En annen plass trengte han hjelpemiddel som fanget opp lyden.

- Jeg satt i rettssalen i tingretten en gang, så hører jeg aktor men ikke dommeren. Jeg måtte på en pen måte forklarte og peke mot mikrofonen, og måtte drive å peke den mot dem som satt og pratet, sier Haave.

Han mener også det er bedre å ta en dag fri hvis en er sliten og har vondt i kroppen.

- Det er bedre å være borte en dag enn å gå på reserve, og vente på at det smeller, sier 28-åringen.

Linda har en sjelden sykdom: - Jeg har kjempet for livet mange ganger

«Masekopp»

Haave forteller selv at han har følt på det å være en byrde. Når han har sagt ifra tidligere om at folk må snakke høyere, og du må minne dem på det igjen.

- Det er noe de husker i snitt 3-4 minutter før du på minne dem på det. Du føler deg litt som en masekopp, og litt som en byrde, forteller han.

Tall fra forsvaret viser at antall hørsselskader er syvdoblet på fire år hos unge som møter til førstegangstjeneste.

- Det blir bare flere og flere med nedsatt hørsel, så det er viktig å tilrettelegge, sier Haave.