Forskere har stilt spørsmålet, og seks av ti svarer ja.

For 20 år siden var det færre enn to av ti som svarte det samme, skriver forskning.no.

Mener de føler frykt

Det er flere yngre enn eldre som svarer at de er bekymret for dyrevelferden, noe forskerne tolker som en holdningsendring i befolkningen.

Det var for eksempel 61 prosent av de yngste, 18-29 år, som alltid/ofte eller av og til bekymret seg for velferden til dyret som hadde produsert kjøtt, mot 49 prosent av de eldste på 60-70 år, står det i rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Flere unge enn eldre mener også at dyrene vi spiser kan føle glede, frykt eller smerte.

Ulike dyr, ulik bekymring

Nesten 90 prosent av de unge som er blitt spurt, mener kyllinger bør beskyttes bedre, og det samme gjelder gris og ku.

Rundt dobbelt så mange unge mener også at grisen samt elgen må tas bedre vare på, enn hva de eldre gjør.

Og: Nesten 20 prosent av de unge vil beskytte brunsneglene - mot kun 2 prosent av de eldre.