Boligmarkedet i Trondheim vokser, og har gjort det i mange år. Siden sent på 90-tallet har veksten faktisk vært større enn i de andre store byene i landet. Den prosentvise veksten har vært lavere i både Oslo, Bergen og Stavanger. De to sistnevnte har blitt hardt rammet av oljekrisen.

Økte priser

Også prisene har hatt en voldsom økning de siste årene, bare det siste året har prisene i Trondheim steget med 6,7 prosent, ifølge tall gitt ut av Eiendom Norge. Prisstigningen på landsbasis har til sammenligning steget med 10,7 prosent. Likevel har boligmarkedet så langt i 2017 startet ganske forsiktig sammenliknet med tidligere år.

Trd.by har sett nærmere på boligmarkedet i sentrum. Innenfor et begrenset område til midtbyen har vi undersøkt hva man kan få til en totalpris på under to millioner kroner.

Søket på finn.no viser oss at det per dags dato kun er to leiligheter man kan få innefor de gitte rammene.

Mye fellesgjeld

I midtbyen er det flere leiligheter ute med prisantydninger godt under to millioner kroner. Likevel kommer det på veldig mange av objektene fellesgjeld og felleskostnader i tillegg, som gjør at totalprisen overstiger det vi er ute etter. Skal man finne noe etter disse rammene må man dog belage seg på at man får litt mindre plass å boltre seg på.

Det ene objektet holder en standard fra 2005 og ligger ute til en prisantydning på 1 190 000 kroner. Tar man med fellesgjelden på snaue 577 000 kroner ligger totalprisen på i underkant av 1 770 000 kroner. Leiligheten ligger sentralt plassert i Ørjaveita, og har et bruksareal på 32 kvadratmeter.

I Ørjaveita kan man få 32 kvadratmeter for snaut 1,8 millioner kroner.

Det andre objektet vi fant, ligger i Prinsens gate, og har en prisantydning på 1 550 000 kroner. Med fellesgjelden kommer den totale prisen på i overkant av 1 830 000. Også denne leiligheten er bygget i 2005, og ligger sentralt i Trondheim.

Leiligheten i Prinsens gate har et bruksareal på 23 kvadratmeter.
En felles takterrasse gir også utsikt over sentrumsområdet.