Med en stadig raskere teknologisk utvikling vil Norge og norske bedrifter trenge mange teknologer i årene fremover. Skal vi henge med på utviklingen, og få de beste hodene og hendene til å velge teknologi, er vi nødt til å rekruttere fra hele befolkningen, også blant jentene.

Allikevel er jeg en av få jenter som har valgt denne utdanningsretningen. Hvorfor er det sånn?

Jeg har alltid vært interessert i hvordan gjenstander er skrudd sammen og fungerer, og jeg har lenge visst at jeg ønsket å studere noe som hadde med vitenskap og teknologi å gjøre. Derfor var det veldig naturlig for meg å velge en teknisk, allmennfaglig utdanning på videregående (TAF).

TAF er et 4-årig utdanningstilbud som omfatter Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Produksjon og industriteknikk samt lærekontrakt i en lærebedrift. Dette fører frem til fagbrev samtidig som du får spesiell studiekompetanse som kreves for å søke videre til ingeniørutdanning.

Følg trd.by på Facebook

Masterstudent

Etter fullført teknisk, allmennfaglig utdanning gikk jeg videre ved å ta en bachelorgrad som maskiningeniør ved NTNU. Maskiningeniøren kalles ofte den klassiske ingeniøren, og vanlige oppgaver for denne typen ingeniør er å designe, produsere, drifte og vedlikeholde produkter og produksjonsutstyr.

I dag er jeg masterstudent ved NTNU i IKT-basert Samhandling. Dette er et veletablert forskningsområde som omhandler hvordan utøvelse og koordinering av samarbeidsaktiviteter kan støttes ved hjelp av IKT-systemer.

Jeg er veldig glad for at jeg startet med en utdanning på yrkesfagnivå, fortsatte med mellomnivå med en bachelor i maskiningeniør, for så å ta en mer ledelsesbasert mastergrad. På denne måten har jeg god kjennskap til alle leddene i prosjekter, fra bunn og opp. Dette tror jeg er en stor fordel når jeg kommer ut i arbeidslivet.

BLOGG: «Hvis vi skal gjøre noe med kroppspresset, så må vi slutte å gi det oppmerksomhet»

KOMMENTAR: Restylane er på «alles» lepper - bokstavelig talt

Trenger mangfold

Alle yrker trenger et mangfold med tanke på kjønnsfordeling. Jeg tror det er viktig å få flere jenter inn i tekniske og teknologiske yrkesgrupper som i dag i utgangspunktet er ganske mannsdominert. Skal arbeidsplassen og arbeidsprosessene bli best mulig er det viktig at jenter og gutter jobber sammen.

Selv synes jeg det er topp å være kvinne i et mannsdominert yrke, og det fører med seg flere fordeler.

Det kan være ganske morsomt å overraske når noen spør hva jeg har studert eller jobbet med. Folk blir ofte både imponert og litt «tatt på senga» når man har valgt et litt utradisjonelt utdanningsløp.

Like fullt gleder jeg meg til den dagen det er så mange jenter som velger denne retningen at ingen blir overrasket lenger.