Av de 65 prosentene som opplyser at de lever i samliv, sier 30 prosent at de er samboere. Resten er gift. Andelen samboere har steget med rundt 10 prosent de siste tiårene og har aldri vært høyere. Andelen gifte har vært jevnt fallende i samme periode, melder SSB.

Av hele befolkningen mellom 16–79 år er andelen samboere på omtrent 19 prosent. Det er også en økning i andelen som ikke lever i samliv i treårsperioden 2017–2019.

Andelen samboere er størst i aldersgruppene 25–29 år og 30–34 år med henholdsvis 38 og 37 prosent, mens den blir lavere med økende alder og er lavest i de aller eldste aldersgruppene.

Samtidig økte andelen som ikke er i samliv for alle de tre aldersgruppene under 30 år. Størst økning for dem som ikke lever i samliv finner vi i aldersgruppen 25–29 år, hvor økningen var på omtrent 5 prosentpoeng.