Mattilsynet tar hvert år ut prøver av matvarer som er kjent for å kunne inneholde rester av ulike plantetoksiner. I 2021 ble 30 prøver analysert av et eget overvåkings- og kontrollprogram.

20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider, og i 13 av produktene ble det altså gjort funn. Disse plantegiftene kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Blant merkene som har fått påvist plantegifter , er store merkevarer som Confecta, Yogi, Kloster og Clipper.

– Vi har hatt kontakt med importørene av produktene vi har tatt prøver av, om både resultatene og generelt om plantetoksiner, fordi dette er ukjent for mange, opplyser pressevakten hos Mattilsynet i en epost til NTB.

Føre var

Det var varierende nivåer av pyrrolizidinalkaloider i både amme-te (blanding av ulike typer urter), rooiboste, kamillete og peppermyntete. Ifølge Mattilsynet har stoffene blitt påvist i disse teene over flere år, og også i grønn te.

Det er imidlertid ikke en nedre grense for når mulig helserisiko oppstår. Norske myndigheter gjør derfor som flere andre land, og gir et generelt råd om å begrense og variere inntaket av urteteer, for å redusere mulig helserisiko.

– Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

Spesielt gravide og ammende bør være bevisste hvis de drikker urtete og følge det generelle rådet om å begrense og variere inntaket av urteteer, for å redusere mulig helserisiko. Foto: Robert Schlesinger / NTB

NTB får opplyst at de store importørene er orientert om rådet.

– Men det er ikke noe pålegg om å opplyse om dette ved «urtetehylla». Vi gir mange råd og advarsler av denne typen, for eksempel angående risdrikk og riskaker til barn, fisk og skalldyr fra forurensede havner, fjorder og innsjøer, og anbefaling om å skylle frukt og grønt.

Plantenes beskyttelse

En rekke planter produserer giftstoffer – plantetoksiner – som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Noen slike giftstoffer er skadelige også for mennesker, både i form av akutte forgiftninger og langtidseffekter.

De giftigste plantetoksinene vi vet om, er fra ville plante- og ugressfamilier. Pyrrolizidinalkaloider finnes ofte i ugress i tropiske og subtropiske strøk. Når te eller mat fra slike områder inneholder disse plantegiftene, kan det være fordi giftig ugress i eller ved åkeren har fulgt med under innhøstingen av matplanter.

Toksiner kan også forekomme når ugress er blandet med urtete, i kosttilskudd og i planter feilaktig brukt til mat.

Alt med måte

NTB har vært i kontakt med en rekke forhandlere og leverandører som påpeker at forbrukere alltid anbefales et variert kosthold, uten overkonsum av enkeltprodukter. Det påpekes også at plantetoksinene ofte påvises når produkter er økologiske: Produsert uten ugressmidler.

– Alle våre teer er økologiske, slik vi ønsker de skal være, og inneholder derfor ikke ugressmiddel. Spørsmålet blir om man skal få i seg rester av ugressmiddel eller ugress, daglig leder Trond Wurschnidt hos Confecta.