Et forsøk i kantinene på fire danske skoler viser at det er enkelt å få folk til å ta sunnere valg. Det skriver forskning.no.

Til vanlig sto brus og energidrikk i elevenes øyehøyde i kjøleskapene, men i løpet av ei uke ble de flyttet til de nederste hyllene. Vann og juice var dermed i øyehøyde, noe som igjen gjorde at de kjøpte mer av det. Salg av brus og energidrikk gikk ned, viste forsøket, som nylig ble publisert i tidsskriftet Food Quality and Preference.

Forsøket gir ikke svar på om elevenes valg av drikkevaner endret seg over tid, men føyer seg i en rekke studier som tyder på at enkle endringer i omgivelsene – også kalt dytt eller nudges – kan få folk til å ta sunnere valg.

Nudges får folk til å endre adferd i motsetning til opplysningskampanjer som oppfordrer til en sunnere livsstil, ifølge forsker Bent Egberg Mikkelsen.

– Med nudging får vi omgivelsene til å gjøre arbeidet for oss. Vi har drevet mye forskning som viser at det har en effekt, sier han.

Ikke alle forskere er like begeistret for metoden, og i 2020 publiserte en rekke forskere fra Aarhuus Universitet en kritisk analyse av 66 studier om nudging på helseområdet.

– Analysen konkluderte blant annet med at mange av forsøkene er enkeltstående og kortvarige.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.