Det danske friluftsrådet har gått gjennom 489 forskingsartikler. Resultatene tyder på at det å være i grønne omgivelser reduserer stress.

- Friluftsliv kan være et pusterom i hverdagen hvis det er mye press, mye som skjer på skolen i hverdagen eller ellers i livet.

Det sier styreleder Else Malin Meidal (18) i Den norske turistforening (DNT) Ung Trøndelag.

Hun går tredjeåret på Trondheim Katedralskole, midt i byen, men bruker mye tid i naturen, oftest sammen med andre.

- Buss til Skistua, Byåsen eller trikken til Lian og vips er du i bymarka, sier Meidal (bilde). Foto: Mathilde Gajda Faanes

- Hvorfor kan man ikke finne det pusterommet i hverdagen hjemme, like godt som i naturen?

- Hjemme tar jeg fort opp telefonen, må sjekke ting, og går rundt med dårlig samvittighet over ting som burde ha vært gjort.

Telefonene ligger for det meste i ryggsekken på DNT Ung sine turer.

- På tur må man være til stede og snakke med dem man er rundt, være her og nå, tillate seg å leike og legge vekk presset.

Instagram til inspirasjon eller press?

Hun merker trenden der flere unge trekker ut i friluft, gjennom hvor mange som melder seg på aktivitetene deres.

- Hva om bilder på Instagram er mye av grunnen til at flere unge driver med friluftsliv?

- Mange blir inspirert, sosiale medier er kanskje med på å vise at friluftsliv er for alle.

- Kan bilder av elvepadling, bratt skikjøring og fantastiske langturer også skape press?

- Ja, til en viss grad. Derfor legger vi til rette for mange lavterskelturer. Vi ønsker å legge til rette for et friluftsliv der man ikke skal trenge å ha det nyeste utstyret eller prestere så mye.

Meidal forteller om tirsdagsturer hver uke.

Bildet er fra en overnattingstur på Våttakammen. - Passe kort nærtur og fin utsikt på toppen, sier Meidal som tok bildet.

- Det er skikkelig godt. Da er man turleder eller deltaker og ikke så mye annet. Alle kan være med.

- Kan man ikke oppnå mye av det samme med andre aktiviteter?

- Jeg drev med svømming før, og fant litt av det samme da, men med friluftsliv slipper man å være forpliktet til å møte opp så ofte og slipper de forventingene til at man skal prestere.

Hvorfor du er på tur er det som betyr noe

I følge friluftsveileder og forsker Annette Bischoff, som jobber ved Høgskolen i Sørøst-Norge, finner man ikke nødvendigvis roen dersom man fokuserer på pulsklokka eller Instagramkontoen.

- Hvis man jager i preparte løyper er man i treningsmodus, i idrettens verden. Er målet med turen å få lagt ut en post på sosiale medier, har man oppmerksomheten et annet sted.

Bischoff, som har dansk mor og norsk far, ble nylig brukt som ekspert av det danske Friluftsrådet. Dette da rådet sammenstilte resultatene av 489 individuelle studier om friluftsliv og helse. Foto: Peter Jørgensen

- Man må være til stede for å kunne senke skuldrene, sier hun.

Bischoff har flere tiår med erfaring som veileder i friluftsliv, blant annet for personer med angst og depresjon. Det å unnslippe å bli vurdert og evaluert er i følge henne en nøkkel til å finne roen.

- Stressende å bli evaluert hele tiden

Det er ikke mye som skal til for å løsne litt på spenningene, mener friluftsveilederen:

- Det å varme seg ved et bål, trampe rundt i snøen eller å bare være uten å skulle oppnå noe som helst – det gir rom til å godta seg selv, til å bearbeide stress og legge mestringsstrategier.

- Kan denne jakten på indre ro også bli en stressende prestasjonsgreie?

- Jo, derfor bør det i manges tilfelle være med noen på veien. Det kan være en god nabo, en venn eller kanskje en psykolog. Naturen er der for oss som et ypperlig sted for gode samtaler.

Bischoff har utgitt flere lærebøker relatert til friluftsliv, og er ofte å finne på norske idretts- og friluftslivstudenters pensumlister. Foto: Peter Jørgensen

I en travel hverdag er det i følge Bischoff mange som ikke tror de har tid til den lille turen som kanskje skal til for å få pustet ut.

- Vi ser at mange ungdommer blir stresset av å bli evaluert hele tiden. For å finne roen må man rett og slett ta seg tid til å bare være seg selv.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no