Du har kanskje prøvd å slutte opptil flere ganger, men ikke lyktes. Å kvitte seg med snusen eller å stumpe røyken etter flere års bruk er ikke lett, men langt ifra umulig.

Metodene er også mange og forskjellige ifølge seniorforsker Karl Erik Lund ved avdeling for rusmidler og tobakk i Folkehelseinstituttet.

– Hos røykere er det først og fremst den høye helserisikoen som aktiverer sluttønsket, men også det sosiale stigma som følger med. Snus er ikke stigmatisert i samme grad, og medfører færre plager for andre. Dessuten er skadegraden ved snusbruk lavere. For snusbrukere er det først og fremst ønsket om å ta tilbake kontrollen og bryte avhengigheten som spiller inn – sammen med hensyn til økonomi og hygiene, sier Lund.

Tips til snusslutt

Ifølge Lund konsumerer landets 650 000 snusbrukere i underkant av 3 000 tonn snus hvert år, noe som tilsvarer et årlig gjennomsnittlig forbruk på cirka 4,5 kg per snusbruker.

Han har flere tips til de som ønsker å kvitte seg med snusleppa for godt.

  • De viktigste suksessfaktorene for å slutte med snus er motivasjon og selvmestringsevne. Finn derfor ut hva som motiverer deg til å slutte (økonomi, forbilde, helse, hygiene, ta kontroll etc.).

  • Bli bevisst på hvilke situasjoner som kan bli utfordrende (kaffepauser, forelesninger, fest etc.), og legg løsningsplaner (være i aktivitet, drikk vann, spis frukt, spis pastiller, unngå mye alkohol etc.).

  • Utfordringene vil være både fysiske, psykiske og adferdsmessige. De fysiske abstinensplagene kan lindres med nikotintilførsel fra tyggegummi eller plaster – gjerne i kombinasjon. Ikke underdoser, men unngå alle former for nikotin hvis du er gravid eller hjertesyk.

  • Den adferdsmessige komponenten i avhengighetsfenomenet kan avlæres ved å bytte snusmerke inn mot sluttetidspunktet eller gå gradvis over til nikotinfri snus – såkalt urtesnus. Ulempen er at man da opprettholder vanen rent motorisk og sensorisk. Ved å fortsette å legge substitutter under leppa vil avlæringen gå langsommere enn ved å bryte tvert.

  • Last ned Slutta-appen fra Helsedirektoratet. Appen gir daglige motivasjonsmeldinger, og råd og tips om hvordan man klarer å slutte. Den beregner også fra dag til dag hvor mange kroner man sparer på å være tobakksfri.

Foto: THERESE ALICE SANNE

Fire tips til røykeslutt

Etter 35 års erfaring innenfor forskning i tobakksadferd, har Lund også fire råd til dem som vil slutte med sigaretter.

  • Hvis du plutselig skulle få en innskytelse om å slutte – ikke la fravær av grundige forberedelser, motivasjonsoppbygging eller tilgang til hjelpemidler avholde deg fra å gjøre et forsøk. Følg øyeblikkets lyst. Mange erfarer at det vil være lettere enn antatt.

  • Ikke tilstreb å finne «den gylne sluttemetode». Det finnes ingen riktig måte å slutte på. Veien er individuell, men det finnes mange gode tips på Helsedirektoratets hjemmeside.

  • Din mentale styrke betyr mer for din evne til å mestre et sluttforsøk enn hjelpen du får fra nikotinlegemidler. Vær forberedt på å gjøre mesteparten av jobben selv.

  • Hvis du sprekker – prøv igjen. Dersom du røyker, kan du motiveres deg selv med at for hvert år du utsetter røykeslutt etter 35 års alder, vil du i gjennomsnitt miste tre måneder av livet. Røykeslutt vil gi helsegevinst uansett hvilket alderstrinn det inntreffer på.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, og hentes fram til glede for nye og gamle lesere.