Denne saken er fra arkivet, vi publiserer den på nytt til glede for nye trd.by-lesere.

Mens 90 prosent av dem som har utdanning på universitets- eller høyskolenivå trener ukentlig, gjelder det samme for 75 prosent av dem som har utdanning på grunnskolenivå, viser levekårsundersøkelsen 2016.

Undersøkelsen viser at studenter og yrkesaktive er flinkest til å trene, og at uføre og pensjonister kommer dårligst ut.

Yngste flittigst med apparater

Nytt av året er at de spurte har fått spørsmål om treningsapparater. Én av tre oppgir at de har drevet med slik trening. Det er de yngste som bruker det flittigst, og jentene mest.

Blant de mellom 16 og 24 år, sier 53 prosent av mennene og 62 prosent av kvinnene at de har trent med treningsapparat det siste året.

Undersøkelsen baserer seg på telefonintervju, der et utvalg på rundt 11.500 personer ble spurt om å delta.

I alt 6859 personer svarte på undersøkelsen, som tilsvarer en svarprosent på 60.

Flest går tur

I undersøkelsen har de sett på hvilke type idrett en er opptatt av.

Det er raske turer som er mest utbredt. 73 prosent oppgir å ha gått raske turer i løpet av de siste 12 månedene. Styrketrening kommer på andreplass med 40 prosent, etterfulgt av jogging (39 prosent), sykling (36 prosent) og langrenn (35 prosent).

Flest unge spiller golf

Kvinner og menn trener omtrent like mye, men menn driver oftere med ballspill, sett bort fra håndball der flest kvinner er aktive. Kvinnene i undersøkelsen er også mer opptatt av dans og gruppetrening som aerobic, yoga eller lignende.

Men visste du at det er flest unge menn som spiller golf?

11 prosent i aldersgruppen 16 til 24 spiller golf, mot 4 prosent av befolkningen som helhet.

Undersøkelsen viser at nordmenn generelt trener mye. Bare 5 prosent, eller hver tyvende nordmann trener eller mosjonerer aldri. Dette tallet er mer enn halvert siden 2001.