Takket være en rekke årsaker som røykelov, trender og tanken om at snus i hvert fall er bedre en røyk, finnes det i Norge i dag flere snusere i gatene enn noen gang.

Og når folk snuser, er det gjerne porsjonssnusen som velges foran løssnusen.

Da undertegnede gikk på videregående var antallet snusere noe lavere, men budskapet den gang var enkelt: Porsjonssnus er for pyser.

Etter alt å dømme har den holdningen endret seg. For er det egentlig noen som kjøper løssnus lenger?

Lik trd.by på Facebook

Bestselgerne

Vi svingte innom Coop på Storlien, for å sjekke ståa.

Bak snusdisken fant vi Robert Dalanes, han forteller at posene er kommet for å bli.

Robert Dalanes står bak snusdisken på Coop Storlien. Foto: michelle bjellmo

- Bestselgerne er porsjonssnus, og det salget har økt jevnt i flere år. Likevel selger vi en god del løssnus fortsatt, forteller Dalanes.

Dalanes har jobbet med snussalg i over ti år, og det virker ikke som om han blir arbeidsledig med det første.

- Vi har hatt økning i salget hvert år, så det er ingen tvil om at snus er en populær vare, sier han.

Genial oppfinnelse: Denne snusboksen låser seg når du snuser for mye

Degradert general

En ting er hva butikkene opplever, en annen ting er hva tallene til snusprodusentene sier.

Vi sjekket med Swedish Match, som blant annet produserer General, Nick & Johnny, Göteborg Rapé og Catch.

– For ikke lenge siden var det løssnus alle brukte. Har det endret seg?

– Det korte svaret er ja, sier kommunikasjonsdirektøren vi snakker med fra snus-produsenten, Nils Erlimo.

– Går man 15 år tilbake i tid var 85 prosent av snusen som ble solgt i Norge løssnus. Den gang ble snusen sett på som et tømmerhuggerprodukt. I dag er det snudd på hodet.

Tidligere obligatorisk, nå bare old school. Foto: fredrik brimsø

– Hvem snuser?

– Alle aldre egentlig, men mange har det til felles at de har røyket tidligere. Faktisk er 60 prosent av snuserne mennesker som har sluttet å røyke. Røykeloven har bidratt mye til den utviklingen.

– Hva gjør at porsjonssnusen har tatt over for løssnusen?

– Det handler egentlig bare om tilbud og etterspørsel, og per i dag vil flere ha porsjon. Den er mer praktisk enn løssnusen.

GLAD-SAK: Færre unge snuser og røyker

Vil du slutte? Slik blir du snusfri på en måned