- Folk har sex av mange flere grunner enn vi så for oss, sier doktorgradsstipendiat på psykologisk institutt ved NTNU, Trond Viggo Grøntvedt.

Han har over flere år forsket på trondheimsstudentenes sexliv og hvorfor de har sex.

- De mer vanlige grunnene til å ha sex er at det føles godt eller at en vil føle nærvær til partner. Av de litt mer kuriøse grunnene fant vi blant annet det å ha sex for å ødelegge for andre, for å få noe tilbake eller for å forbrenne kalorier, sier sexforskeren.

Lik trd.by på Facebook

Har likestilling en påvirkning?

Noe av det Grøntvedt har vært nysgjerrig på er om likestillingen i Norge påvirker seksuell adferd og seksuell psykologi. Norge er i verdenstoppen på likestilling mellom kjønnene. Når det gjelder årsaker til å ha sex kan det se ut til at likestilling spiller en rolle. Grøntvedt ble overrasket over hvor like kjønnene er på dette området.

- Kvinner og menn er mer like enn vi trodde. De største forskjellene finner vi når vi ser på dem som ønsker lange og korte forhold – uavhengig om de er kvinne eller mann, sier Grøntvedt.

Resultatene viser at det nærmest ikke er kjønnsforskjell blant dem som har sex fordi det er deilig, fordi de er fysisk tiltrukket av partner, fordi de vil oppnå bedre selvtillit eller fordi de søker mer erfaring. Forskjellene ligger i om personen ønsker langt eller kort forhold. Av dem som har sex fordi de vil ha kjærlighet og forpliktelse er kvinnene som vil ha langtidsforhold i flertall.

Les hvordan studenter og unge trøndere reagerer på forskningen nederst i saken!

Selv om noen av grunnene kan regnes som utradisjonelle, er Grøntvedt klar på at få grunner til å ha sex er feil.

- Så lenge det er samtykke er det meste greit, men noen grunner til sex blir fortsatt sett på som ugreie. For eksempel det å ha sex for å tjene penger. Det er imidlertid en del som oppgir at de har hatt sex for å hevne seg, sier Grøntvedt.

Menn vil ha yngre kvinner

Teorien om at et likestilt samfunn påvirker seksuell adferd ble knust på de fleste andre områder. Resultatene fra NTNU-forskningen viser det samme som forskning i andre land når det gjelder alderspreferanser: Selv i likestilte Norge foretrekker menn å ha sex med yngre kvinner.

- Det er litt ekkelt å snakke om, men menn helt opp i 60-70-årsalderen vil helst ha sex med en kvinne i midten av 20-årene hvis han kunne velge fritt. Forskning viser at menn ikke bare ønsker, men også velger, å ha sex med yngre kvinner. Dette gjelder ikke alle menn, men det er et klart mønster, forklarer Grøntvedt.

Kvinner flest velger eldre sexpartnere. Når en skal velge livspartner er ting annerledes hos begge kjønn. Da velger de fleste noen som er mer nær sin egen alder.

4000 studenter har svart

For å komme i kontakt med studentene i Trondheim oppsøkte Grøntvedt dem i forelesningssalen. Etter at forelesninger var ferdig eller i pausene troppet han opp med spørreskjema de kunne svare anonymt på.

- Jeg trodde det skulle bli vanskelig å samle inn data – at de færreste ville si noe om sexlivet sitt. Det viste seg å være helt feil, sier sexforskeren, som har samarbeidet med blant andre professor Leif Kennair.

95 prosent av de spurte valgte å svare på det anonyme spørreskjemaet. Totalt har Grøntvedt fått informasjon om sexlivet og de seksuelle holdningene til 4000 trondheimsstudenter.

I spørreskjemaet er grunnene til å ha sex fordelt i fire hovedkategorier med en rekke underkategorier. Studentene har kartlagt eget sexliv ved å sette et tall mellom én og 100 bak grunnene de kjente seg igjen i. Jo høyere tall, dess oftere har de sex av aktuell grunn. Lignende forskning er gjort i USA. Grøntvedt mener forskning basert på trondheimsstudenter gir et bedre grunnlag for å si noe om samfunnet som helhet enn det forskning fra andre land gjør.

- Folk fra hele Norge utgjør studentmassen i Trondheim. Dessuten er studentene fra alle samfunnslag, takket være skolesystemet og lånekassen. Forskning på trondheimsstudentenes sexvaner sier derfor noe om nordmenn som helhet, sier Grøntvedt.

- Unge er åpne om sex

Hvorfor begynner noen å forske på sex? Grøntvedt er kontant i svaret:

- Folk vil vite mer om sex.

Innsamling av data til avhandlingen om årsaker til å ha sex tok nærmere fire år. Underveis fikk Grøntvedt mange kommentarer fra studentene som deltok.

- Mange tok kontakt og var nysgjerrige på hva vi ønsket å finne ut. Det er ingen problem å snakke om sex med unge nordmenn – de er liberale. Hadde jeg forsket på de eldre ville jeg garantert møtt flere stengte dører, sier Grøntvedt.

Statussymbol å ha draget

Adresseavisen møter en vennegjeng på en kafé i Trondheim. De fleste i gjengen er enige i at unge nordmenn er åpne om sex.

- Sex gir bedre selvfølelse, sier Raqueeba Kristoffersen (i midten). Her sammen med Mia Thrane Hansen, Ingrid Vaaler Tømmervold, Stine Thrane Hansen, Agnete Falch Revdal, Ingvild Dumonceau, Gøran Thrane Hansen og Gøran Sørås. Foto: JONAS BJØRKLI

- Like før dere kom snakket vi faktisk om sex, innrømmer de.

Mia Thrane Hansen (22) sier hun har inntrykk av at mange snakker om sex fordi det er status å vise at man har et sexliv.

- Mange av de jeg omgås snakker åpent om hvor mange sexpartnere de har hatt. Jeg tror en god del ser på det som status at antallet er høyt, sier hun.

Det er uenigheter rundt bordet om kvinner eller menn skryter mest av antall partnere og hva de har oppnådd i senga.

- Kvinner er litt mer reserverte når de snakker om sex, mener Ingvild Dumonceau (21).

- Jeg har inntrykk av at menn skryter mer enn kvinner, sier Gøran Sørås (22).

Agnete Falch Revdal (26) er ikke helt enig:

- Kvinner skryter like mye som menn, men ikke av det samme. Menn skryter av at de har fått seg noe, mens kvinner skryter av hvem de har fått, sier hun.

- Jeg mener det handler mer om miljøet man er i enn hvilket kjønn en er. I noen miljøer er mange sexpartnere og det å ha draget rett og slett et statussymbol, sier Thrane Hansen.

Ønsker lange forhold

Agnete Falch Revdal tror et likestilt samfunn spiller inn i sexlivet til folk på visse områder.

- Jeg tror oftere begge kjønn er dominant i sexlivet i et likestilt samfunn, sier Falch Revdal, som skrev sin bacheloroppgave i psykologi om en spesiell type sexfetisj: Petplay.

Studentene Mia Thrane Hansen og Ingrid Vaaler Tømmervoldhar inntrykk av at studenter generelt er åpne om sex. Foto: JONAS BJØRKLI

Ingrid Vaaler Tømmervold (22) synes det er interessant at NTNU-forskningen konkluderer med at kjønnsforskjellene er mindre enn forskjellene på dem som ønsker lange og korte forhold. Selv om hun er singel student, er hun ikke ute etter korte forhold og one night stands.

- Jeg vil heller ha lange forhold, sier hun.

Det samme gjelder studentvenninnen Mia Thrane Hansen:

- For meg er sex en tillitsgreie og at partneren er min, sier hun.

- Sex gir bedre selvfølelse

Vennegjengen kjenner seg igjen i flere av grunnene til å ha sex som er vanlig ifølge sexforskningen fra NTNU.

- Sex gir bedre selvfølelse. Den grunnen kjenner jeg meg igjen i, sier Raqueeba Kristoffersen (29), og får støtte av de fleste rundt bordet.

- Jeg kjenner meg også igjen i sex for å ta hevn, ler Falch Revdal.