Vi gjør mange investeringer i løpet av livet. Vi investerer i utdanning for å kunne få en god inntekt i fremtiden, vi betaler for treningsmedlemsskap for å investere i vår egen helse og vi kjøper oss kaffemaskin for å unne oss deilig kopp kaffe på morgenkvisten.

Men den type investering som gir oss stabilitet og sikkerhet kommer av (gode) pengeinvesteringer. Denne type investering gir som regel noe tilbake i form av mer penger, også kalt avkastning. Slike investeringer kan for eksempel være eiendom, aksjer (eierandel i et selskap), valuta, bedrift og t.o.m. kunst, vin og vesker.

Alle disse investeringsalternativene som er ramset opp er investeringer som krever tid, god kunnskap innen de ulike feltene og noe risikotoleranse (tåle å tape pengene). Det er derfor vi kun skal snakke om investeringsformen som jeg anser som den beste om du har et 5–10 års spareperspektiv, uten å måtte risikere de ville opp- og nedsvingene - vi snakker da om fond!

Fond får du enkelt kjøpt i nettbanken din og det fins mange ulike typer å velge mellom. Kort forklart er fond en samling av flere tusen aksjer og andre verdipapirer, som er passet på av profesjonelle - kalt forvaltere. Fond kan spesialisere seg innen ulike sektorer, som for eksempel teknologi og helse, noen er globale mens andre spesialisert innen enkelte verdensdeler, og kan også filtreres basert på risikograd og pris.

Du betaler som regel et forvaltningshonorar, og lar profesjonelle sørge for at akkurat dette fondet gjør det best. Hvis du har noe erfaring med fondssparing og kanskje har sett litt på faktaarket til ulike fond, vil du kunne se at det er en hel haug med selskaper som er i fondet. Så ved å investere i fond investerer du i flere tusen aksjer samtidig og dermed sprer du også din risiko.

PS! På faktaarket ser du også hvem som forvalter akkurat dette fondet, hvordan fondet har gjort det historisk, hva som er årlige forvaltningshonorarer og kort info om hva fondet inneholder.

Når du endelig har bestemt deg for å spare i fond, vil du komme over ord og uttrykk som indeksfond (passive fond) og aktivt forvaltet fond. Det kan være greit å vite forskjellen, fordi det kan utgjøre noen kroner hvis du velger feil. Som jeg nevnte tidligere er det forvaltere som sitter og forvalter disse fondene. I et indeksfond (passiv fond) vil forvalteren alltids prøve å følge fondets referanseindeks (for eksempel Oslo Børs), og dette er gjerne billigere i drift og vil ikke koste deg så mye i forvaltningshonorarer.

Et aktivt forvaltet fond derimot er forvaltere som prøver å slå børsen/markedet den måler seg opp mot. Her vil målet alltid være å gi mest mulig avkastning til deg over tid, noe som også koster litt mer. Forvaltningshonorar er som regel en prosentsats og blir trukket automatisk fra fondskontoen din.

Jeg har en lang sparehorisont (5-10 år) og en 70/30 portefølje, hvor ca. 70 prosent av investeringene mine går til fond og resten enkeltaksjer. Det har lønnet seg å la pengene jobbe for seg selv, da jeg nå sitter med nesten 25 prosent avkastning på fondsinvesteringene mine. Til sammenligning har enkeltaksjene samlet så vidt har bikket 2 prosent, og i tillegg også krevd mye mer i form av tid og analyser. Dette kan også sammenlignes med en vanlig sparekonto, som på det høyeste ligger på 2 prosent i innskuddsrente… Men til gjengjeld så er det helt risikofritt.

Penger jeg setter i fond er penger jeg har «glemt» og ikke trenger. Og tenk at alle de gode pengeinvesteringene er tilgjengelig direkte i nettbanken din, når som helst! Shopping er jo alltid gøy, om det er på Nelly eller Oslo Børs.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.