Medietilsynet mente at den nye filmen skulle ha 15-års grense. Nordisk Film Distribusjon klaget på beslutningen og fikk til slutt medhold i Medieklagenemnda.

Barns rett til informasjon om norsk historie ble vektlagt tyngre hos Medieklagenemnda enn Medietilsynet, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

– Vi tar til etterretning at Medieklagenemnda i enda større grad enn oss har vektlagt barns rett til informasjon og har nå endret aldersgrensen til 12 år, sier hun i en pressemelding.

Filmens premiere er utsatt på ubestemt tid på grunn av krigen i Ukraina.