Bak står European Audiovisual Observatory, som er en del av Europarådet og blant annet følger med på TV- og filmproduksjonen i EUs medlemsland.

Rapporten er laget før Brexit og viser at det ble produsert i alt 1.00 titler med 20 000 episoder og i alt 13 500 timer seertid.

Mer enn halvparten av titlene som ble produsert i 2018 var TV-serier med en lengde på fra to til 13 episoder. Det viste seg også at rundt 50 prosent av seriene som lages, er nye sesonger av eksisterende titler.

Det er særlig britene, franskmennene, nederlenderne og italienerne som er glade i å lage slike serier, mens land som Spania, Portugal, Polen, Hellas og Ungarn foretrekker «evigvarende» såpeserier. Tyskland og Frankrike har også en forkjærlighet for å holde på TV-filmene, som ellers er et format i sterk nedgang.

Fremdeles er antallet samproduksjoner mellom flere land relativt lavt med 13 prosent av all fiksjonsproduksjonen. Norge er sammen med USA og Canada flittigste samproduserende land utenfor EU, mens innenfor er det Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Nasjonale kringkastere står fremdeles for de fleste titlene, men private selskaper har økt kraftig: De står for 32 prosent av alle TV-titlene – og hele 60 prosent av det totale timetallet.