Det er særlig de unge som savner en normal, fysisk hverdag. Ifølge en ny undersøkelse er det særlig denne aldersgruppen som ikke ser på digitale løsninger som en måte å få kunst og kultur inn i livene sine på.

– Halve poenget med å dra på konsert eller andre kulturarrangement er for mange opplevelsen, stemningen og det sosiale. Dette kan ikke sammenliknes med opplevelsen man får av å streame eksempelvis en konsert hjemme, sier seniorrådgiver Nora Clausen i en kommentar til undersøkelsen.

Den ble gjennomført av Opinion for Norsk koronamonitor, som spurte 4.523 nordmenn om deltagelse på digitale kulturopplevelser og i hvilken grad man betaler for disse. Konklusjonen? At digitalt kulturliv er for nedadgående.

– Koronakrisen har rammet kulturlivet hardt, og festivalsommeren og en rekke arrangementer er avlyst. Likevel tyder stadig mindre på at digitale kulturopplevelser tar av den grunn, sier Clausen, og påpeker:

– Det sies at kriser innebærer innovasjon og nytenkning, men om pandemien bidrar til dette i kulturlivet, er langt ifra noen selvfølge.

  • Den siste måneden har 20 prosent bivånet livemusikk, standup eller teater på nett – noe som karakteriseres som «en markant nedgang» fra mai, da 32 prosent hadde en digital kulturopplevelse, mens tallet var 29 prosent i juni.

  • Bare fra juni til juli har andelen som betalte for strømmemoroa sunket med åtte prosent. Totalt betalte 37 prosent av dem som så kultur på nett i juli for opplevelsen.

  • Undersøkelsen viser at digital kulturbruk er «ganske likt» fordelt i befolkningen, og at kjønn og alder har mindre å si.

  • Det er i Midt-Norge og på Vestlandet at flest har vært digitale kulturbrukere, heter det videre i pressemeldingen.

  • Totalt i pandemitiden har totalt 30 prosent svart at de er villig til å betale for digitale kulturopplevelser fremover i tid også, 46 prosent svarte nei, mens 24 prosent vet ikke.