Takket være et stort uteområde kunne Salt trå til fra første mulighet til å samle 200 publikummere per konsert, noe som var mulig fra 15. juni. Da sto scenen klar – og koronatilpasset, og var blant de få tidlige musikktilbudene.

I alt ble det gjennomført 300 arrangementer i løpet av sommermånedene, noe som daglig leder Siri Bull Henstein og kultursjef Erlend Mogård-Larsen redegjør for i en kronikk på nettstedet Ballade.

– Da restriksjonene ble fremlagt valgte vi å tenke konstruktivt, skriver de og forteller at de la en plan etter dialog med offentlige myndigheter, artister og bransjen.

Og blant erfaringene de kan dele, er at forstyrrende prating under konserter forsvant – fordi publikum ikke fikk lov til å mingle, altså bevege seg rundt på konsertområdet, men måtte sitte stille ved bordene.

– Det var godt nytt for dem som elsker musikk, skriver de – og minner om fjorårets oppgjør som Unni Wilhelmsen tok med et evig småpratende festivalpublikum.

– Forbud mot stående publikum hadde sin fordel, alle fikk sett artisten på scenen og ikke bare «hørt» konserten. Vi erfarte også at publikum var lydhørt og stille når de måtte sitte, lyder det videre fra Henstein og Mogård-Larsen.