Ifølge SVT gjelder dette flere aviser i konsernet NTM, blant dem Uppsala Nya Tidning, Norrköpings Tidningar og Östgöta Correspondenten.

Fredag besto Nemi-stripen bare av én rute. Den hadde en tegning av en ulv og teksten «Til tross for at våre største rovdyr er rødlistede, forekommer lisensjakt på truede arter. Ulv er rødlistet i kategorien sterkt truet. Likevel tillates lisensjakt».

Lørdag var Nemi byttet ut med en annen serie og følgende tekst: «Vi har valgt å slutte å publisere Nemi fordi det har vært politiske synspunkter i serien. Seriesiden er ikke et forum for meninger fordi den mangler mulighet til imøtegåelse».

– Jeg har aldri opplevd å bli sensurert før. At en svensk redaksjon nå velger å trykke en stripe med to faktapåstander om ulver, for så å angre seg, får de stå for, skriver Lise Myhre til SVT.