Vi vet at kultur er viktig. Men hvor viktig det er, det vil forskere ved Karolinska Institutet finne ut av. Studien av koronaeffektene startet allerede i mai.

– Kultur kan ha betydning for livskvalitet og helse, og pandemien har fått enorme konsekvenser for kultursektoren, sier initiativtaker Fredrik Ullén til nyhetsbyrået TT.

– Derfor var det viktig for oss så fort som mulig å komme i gang med datainnsamling om hvordan kulturforbruket har endret seg, og hvilke effekter det får.

Selv om resultatet vil være klart først over sommeren, har Ullén flere hypoteser.

– Jeg tror effektene avhenger av personlighet eller kulturelle interesser. For enkelte mennesker er kultur simpelthen viktigere enn for andre, sier han.