Etterslepet av de som ønsker å ta førerkort etter pandemien, er unnagjort, men pågangen for oppkjøring er økende.

Ventetiden på oppkjøring varierer avhengig av hvor i landet man befinner seg, men det kan fort gå flere måneder før en ledig oppkjøringstime er tilgjengelig, opplyser Statens vegvesen til NRK.

Påtroppende avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst i Vegvesenet sier at det har vært en økning i etterspørselen etter førerprøver.

– Vi har ligget på et nivå på cirka 150 000 førerprøver i året. Hittil i år har dette steget med rundt 10 000 sammenlignet med 2019, sier Herbst.

Vegvesenet utdannet før sommeren 50 nye sensorer, noe Herbst tror vil hjelpe på ventetiden.