Siden i sommer er elsparkesykler blitt regnet som «motorvogn» og ikke «sykkel», som en av flere nye elsparkesykkel-regler.

Nå kan utleieselskapene sine sparkesykler fra og med torsdag bli ulovlige å bruke.

– I verste fall må vi deaktivere alle sparkesyklene i Norge, varsler Julia Sandstø, pressekontakt i Tier Norge, til Trd.by.

I Trondheim har Tier, som Voi og Ryde, hatt lov til å ha 1066 sparkesykler ute i gatene. På torsdag kan de likevel bli ulovlige. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

For små elektriske kjøretøy vil nå omfattes av bilansvarsloven, som vil si at hvert og ett kjøretøy er pliktet til å ha ansvarsforsikring.

Mener det blir for dyrt

Det vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

I Norge er det kun If av forsikringsselskapene som nå tilbyr forsikring for elsparkesykler til utleieaktørene. Utleierne reagerer på prisene. If svarer lenger ned i saken.

– Ingen har tilbudt forsikring for elsparkesykkel før. Det virker som forsikringsselskapene tar i dette med ildtang, og at prisene blir uforholdsmessig høye, mener Ryde-gründer Espen Rønneberg.

Rønneberg (t.v.) sier dette er en prioritert sak for Ryde. Foto: Henrik Holt

Julia Sandstø i Tier sier de nå håper på en midlertidig løsning med forsikringsselskapet eller at Samferdselsdepartementet utsetter fristen. Tilbudet de sitter på nå, blir for dyrt, sier hun.

– Hvis vi signerer kontrakten, er det ikke mulig å gå i pluss i Norge, sier Sandstø, som forteller at forsikringstilbudet på hele deres flåte i Norge er på om lag 17 millioner kroner.

Kan ikke garantere

Utleierne ønsker mer tid til å forhandle pris eller at flere forsikringsselskaper skal få tid på seg til å komme på banen – og drive prisene ned.

Verken Ryde eller Tier har inngått noen avtale kun dager før fristen.

– Vi jobber for å få signert en avtale innen tidsfristen, men vi har ikke noen avtale per nå, sier Rønneberg i Ryde.

Voi svarer ikke direkte på om de har skrevet under noen avtale.

Norgessjef Christina Moe Gjerde skriver i en e-post at deres drift vil være i tråd med forsikringsplikten fra 1. september.

– Brukerne våre kan være trygge på at de er dekket når de «voier» etter 1. september, skriver hun.

Foto: Martin Andersen

If: Derfor er prisen så høy

Ingen av utleieaktørene som finnes i Trondheim, utelukker at prisene for brukerne nå kommer til å øke.

Samtidig avviser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If at tilbudet deres er for dyrt.

– Vi i If har gitt priser ut fra det vi tror rundt risiko ved utleieforsikring nå. Vi vet at det er ganske mange skader ved utleiesykler, og vi vet at en del av skadene kan være ganske store. Det er blant annet hodeskader og tannskader, sier Clementz.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. Foto: If

– Risikoen er veldig høy i dette markedet. Den er så høy at ingen andre norske forsikringsselskaper, så langt, har vært villige til å gå inn i markedet. Det sier litt granne om risikoen, sier han og tegner et bilde:

– La oss si at det blir en alvorlig hodeskade på en person som studerer jus, er 22 år og har framtiden foran seg. Personen blir sterkt invalidisert. Da snakker vi et tosifret millionbeløp i erstatning bare for den ene skaden, sier Clementz, som sier de er spente på hvordan påbudet blir fulgt opp fra og med torsdag.

Står fast på fristen

– Vi forventer at utleieselskapene forholder seg til reglene. Dersom de fortsetter driften uten å ha forsikring, risikerer utleieselskapene å bli holdt ansvarlig for skadekostnader som ellers ville bli dekket av forsikringen, sier Mette Gundersen, statssekretær i Samferdselsdepartement, i en e-post til Trd.by.

Mette Gundersen, statssekretær i Samferdselsdepartement. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun gjør det klart at det ikke er aktuelt å utsette fristen selv om det kanskje kun er én tilbyder 1. september. Fra årsskiftet forventer de flere på plass.

– Det betyr at det er mulig å oppfylle plikten til å forsikre utleiekjøretøy fra 1. september, og at man på sikt vil kunne få et bedre fungerende marked, sier Gundersen.

– Vi har forståelse for at situasjonen oppleves som utfordrende, og at det burde vært flere selskaper å velge mellom fra 1. september. Vi er i dialog med Trafikkforsikringsforeningen om dette, og har sterkt oppfordret forsikringsbransjen til å bidra med at det kommer flere aktører på det norske markedet, sier Gundersen.

– Det gikk senest i dag ut et brev fra oss med en slik oppfordring, fortsetter hun.