En fersk undersøkelse, utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at 41 prosent av norske studenter mener nikab burde forbys ved universiteter og høyskoler. 39 prosent mener det bør være lov å bruke det heldekkende plagget, skriver Universitas.

I 2017 foreslo regjeringen å innføre et forbud mot heldekkende ansiktsplagg i høyere utdanning. Det er studentenes representanter kritisk til:

– Det vil kunne være saker hvor NSO mener noe annet enn en spørreundersøkelse viser, men vi må forholde oss til det organisasjonsdemokratiet vi har. Vår politikk blir ikke vedtatt som følge av undersøkelser i studentmassen, sier Mats Beldo, leder i NSO.

Professor ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Anne Birgitta Nilsen, synes ikke det er overraskende at flertallet av studentene ønsker nikab-forbud.

– Ikke et problem

– Jeg kan tenke meg at det kommer av at det er uvant. En del mennesker forbinder dessuten nikab med terrorisme, sier Nilsen.

Men ifølge Nilsen vil de som er vant til å omgås mennesker med nikab ikke oppleve den samme frykten. Hun sier hun synes det er rart at det er blitt en sak av noe hun anser for ikke å være et problem

Hovedargumentet for et nikab-forbud innen akademia er at det heldekkende plagget er kommunikasjonshemmende i undervisningen. Nilsen sier seg verken enig eller uenig i dette, men sier at basert på tilgjengelig forskning er det hovedsakelig folks oppfatninger og følelser som vanskeliggjør kommunikasjonen.

Frp glad for studentstøtte

Åshild Bruun-Gundersen, medlem i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Frp, er glad for støtten fra studentene.

– Det er svært positivt at flertallet av landets studenter, i likhet med Frp, er klar på at bruk av nikab bør forbys ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Etter hennes og partiets syn skaper plaget unødvendige barrierer mellom studenter og ansatte.

– Vi mener et forbud er nødvendig da heldekkende plagg, som nikab, kan bidra til å hindre kommunikasjon og forståelse som er avgjørende faktorer i utdanningssituasjoner.

Hun understreker at i Norge skal ikke kvinner måtte dekke seg til.

– Det er derfor viktig å sende et signal om at landets utdanningsinstitusjoner ikke aksepterer plagg som er ment for å dekke til og undertrykke kvinner.