I Nav regner man med at antallet vil fortsett å stige i årene framover.

– Etter en periode med stabil andel uføre, ser vi nå at andelen øker. På grunn av demografiske endringer og innskjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger forventer vi at økningen vil fortsette også framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding torsdag.

I 2016 var 9,5 prosent av den arbeidsføre befolkningen registrert som uføretrygdet. Mens antallet stiger i de yngre aldersgruppene, går det ned for dem over 60 år. Der har det i 2017 blitt markant færre på uføretrygd.

Samtidig gjør endringer i regelverket at det nå er lettere å ha arbeid samtidig med at en er ufør. Det har ført til at 19 prosent var registrert i et arbeidsforhold samtidig som de var registrert som ufør.

– Selv om utbetalingen kan bli redusert hvis man har inntekt ved siden av, mister man ikke retten til uføretrygd, sier Vågeng.

Østfold og Aust-Agder er fylkene med flest uføretrygdede, henholdsvis 14 og 13,7 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder. Lavest lå Oslo, med 5,3 prosent uføretrygdede.

MER OM JOBB: Stor økning i antall lærlinger i offentlig sektor