De tre fastrentesatsene går alle opp litt. For tre års bindingstid er ny sats 2,696 prosent, fem år er 2,804 prosent og ti år er 2,852 prosent.

Fastrenten er dermed høyere enn den flytende renten, som ligger på 2,628 prosent.

Mer enn ni av ti velger flytende rente. I fjor valgte bare 1500 Lånekasse-kunder fastrente, mens tallet var 23 000 så sent som i 2015.