Folk har fått spikret studieplass, og om litt kommer sommerens store student-inntog til Trondheim.

Men først er det jo en fordel å skaffe seg tak over hodet.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) undersøker hvert år boligdekningen blant de forskjellige studentsamskipnadene her i landet.

I går kom tallene for 2015.

Lik trd.by på Facebook

- Ikke godt nok

Undersøkelsen viser at dekningsgraden til studentsamskipnaden i Trondheim er på 14,92 prosent. Det nasjonale gjennomsnittet er 14,54 prosent, ifølge undersøkelsen.

- I underkant av 15 % av landets studenter har tilgang på studentbolig i studietiden. I 2014 stod hele 15 000 i boligkø. Dette er overhodet ikke godt nok. En satsning på studentboligbygging er en satsning på en bedre økonomi for alle studenter, skriver leder Therese Eia Lerøen i NSO i en pressemelding.

NSO ønsker at den nasjonale dekningsgraden skal være på 20 prosent. For å få det til trenger Trondheim 1723 nye studentboliger, ifølge undersøkelsen.

- Presset situasjon

De som ikke får bolig gjennom samskipnadene får tilbud om ly gjennom programmet "Tak- over-hodet", som garanterer tak over hodet til de finner seg et eget sted å bo.

Det er ikke nok, skriver Velferdstinget i Trondheim i en pressemelding.

- Vi har flotte tiltak i gang for de nye studentene, men det faktum at vi faktisk trenger dem sier noe om den pressede situasjonen vi er i, sier Maiken Vasset Størkersen, leder av Velferdstinget i pressemeldingen.

- Riktig retning

Det foregår allerede en del bygging av studentboliger i Trondheim. Men selv når de er ferdigstilt vil man mangle 1048 studentboliger før Trondheim har en dekningsgrad på 20 prosent, ifølge Velferdstinget.

- Det har absolutt blitt tatt noen steg i riktig retning, og jeg håper det setter en standard for årene framover. Forhåpentligvis er det ikke lenge til vi når studentkravet på 3000 studentboliger nasjonalt, og får en dekning på 20 prosent lokalt, sier Størkersen i pressemeldingen.