Tall fra organisasjonens lønnsundersøkelse viser at 28 prosent av Teknas nyutdannede medlemmer har arbeidskontrakter uten rett til overtid.

– Arbeidsmiljøloven er klar på at arbeidstakere skal ha rett på overtidsbetaling, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding.

Tekna mener tallet for nyutdannede som ikke har rett på overtidsbetaling, bør være få siden de færreste av de nyutdannede går inn funksjoner som ledere eller eksperter.

– Bedriftene skal gi nyutdannet arbeidskraft skikkelige kontrakter. De skal ikke utnytte det at nyutdannede er usikre og sårbare når de forhandler sine første kontrakter, sier Randeberg.

Tekna har 81.000 medlemmer med hovedfags-, mastergrads- eller sivilingeniørutdanning.