Kvaliteten på relasjonen mellom elev og lærer har betydning for elevers psykiske helse og risikoen for om man dropper ut av skolen. Det viser en litteraturgjennomgang et forskerteam fra Høgskolen i Sørøst-Norge publiserte mandag.

– De fleste setter pris på at læreren viser at de bryr seg om dem som mennesker. For å utvikle en positiv relasjon mellom lærer og elev trengs gjensidig respekt, sier Vibeke Krane, en av forfatterne bak studien, til Psykologisk.no.

Følg trd.by på Facebook

Ifølge studiet er det elever som allerede er i faresonen for å falle ut av skolen, eller er emosjonelt sårbare, som har mest å tjene på en sterkere relasjon til læreren sin.

– Vi vet at å ha en positiv relasjon til minst en én voksenperson kan være avgjørende for barn og unge som har det vanskelig. Det får følger for deres videre utvikling. Lærere har en unik posisjon i barn og unges liv ved at de er til stede i dagliglivet deres, sier Krane.

Slik fikk Rebecka (30) A på alle eksamener