– Festrøykerne er yngre og mer velutdannede enn de som er dagligrøykere. Det virker som om de ikke skjønner at dette kan ha meget alvorlige helsemessige konsekvenser, sier Maja-Lisa Løchen, professor i forebyggende medisin ved UiT, Norges arktiske universitet til Dagens Medisin.

I studien som er publisert i BMJ Open , har hun og hennes kolleger samlet inn opplysninger om røykevanene til 4.020 kvinner og 3.033 menn i alderen 30 til 89 år. Dataene ble samlet inn i 2001, og i 2015 så man på dødeligheten til disse personene.

– Etter at vi hadde justert for andre faktorer, fant vi at av-og-til-røyking økte dødeligheten med 38 prosent etter 15 år, sammenlignet med dem som aldri hadde røykt, sier Løchen.

Den vanligste dødsårsaken var kreft, med hjerte- og karsykdom som nummer to.

– Vi ser at det er verre å røyke en gang iblant enn å være en eks-røyker. Eks-røykerne hadde 18 prosent høyere risiko for død etter 15 år, påpeker hun.

Dagligrøykerne hadde derimot over dobbelt så høy risiko for død etter 15 år som ikke-røykerne.