Økningen er på 12 prosent fra fjorårets vårsemester, viser de foreløpige tallene fra doktorgradsstatistikken fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), ifølge Universitetsavisa.

Det er ventet at antallet doktorgrader for hele 2017 vil nærme seg rekordåret 2013, da 1.524 tok doktorgrad ved norske universiteter og høgskoler.

De fleste læresteder har økning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Størst vekst har universitetene i Oslo og Tromsø, fulgt av Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge. Kvinneandelen blant doktorandene er på 52 prosent.