Årsaken til at 6000 færre ungdommer er i oppfølgingstjenesten er en økning i gjennomføringen av videregående opplæring og lavere årskull, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Fra 2012 har det vært en gradvis nedgang av ungdommer i oppfølgingstjenesten.

Utdanningsdirektoratets tall er fra juni hvert år, og de viser at 20 161 ungdommer var i oppfølgingstjenesten i juni i 2012, og at 13 521 ungdommer var i oppfølgingstjenesten i samme måned i år.